wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB®2023

odbędą się w dniach od 12–14 września 2023 r.

Tegoroczne Targi ENERGETAB zbliżają się wielkimi krokami. Udział w targach to doskonała okazja do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych między wystawcami a projektantami, dostawcami usług i czołowymi przedstawicielami przedsiębiorstw energetycznych – zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

ENERGETAB to największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń i technologii dla przemysłu energetycznego zarówno konwencjonalnego, jak i opartego na odnawialnych źródłach energii. Jest to zarazem jedno z najważniejszych spotkań czołowych przedstawicieli sektora elektroenergetycznego.    

Na targach ponad 400 wystawców zaprezentuje najnowsze i innowacyjne: urządzenia, aparaty, konstrukcje oraz systemy automatyki służące efektywniejszemu i przyjaznemu dla środowiska wytwarzaniu, dostarczaniu i użytkowaniu energii elektrycznej.

Targi ulokowane są na prawie 4 ha terenu rekreacyjnego u podnóża Szyndzielni  i Dębowca zarówno w hali wielofunkcyjnej, jak i w siedmiu halach namiotowych oraz na terenach otwartych, na których wystawcy mają możliwość ekspozycji wielkogabarytowych oraz ciężkich eksponatów.

Targom towarzyszyć będą konferencje, specjalne ekspozycje w strefach OZE, elektromobilności oraz seminaria i warsztaty realizowane przez wystawców. Będzie to zatem doskonałe forum do debat na tematy aktualnych kierunków rozwoju branży elektroenergetycznej w świetle wyzwań, jakie stawia przed nami konieczność transformacji energetycznej.

Tradycyjnie podczas targów odbędzie się konkurs nagradzający prestiżowymi medalami i pucharami „szczególnie wyróżniające się produkty”, zgłoszone przez wystawców.

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy na stronę http://energetab.pl/.

(źródło: ZIAD Bielsko-Biała SA)