wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Automatyka Elektroenergetyczna nr 9/22

Automatyka Elektroenergetyczna nr 9/22

Transformacja obwodów wtórnych konwencjonalnej stacji elektroenergetycznej na postać cyfrową zgodną z normą IEC 61850 z wykorzystaniem urządzenia TMU-11 produkcji ZPrAE

(DOI 10.15199/74.2022.9.8)

Sergiusz Trzcionka, Marcin Flakus, Paweł Skoczykłoda

Słowa kluczowe: transformacja obwodów wtórnych, konwencjonalna stacja, jednostka scalająca

Celem artykułu jest przedstawienie wyników przeprowadzonych badań dotyczących przekształcenia obwodów wtórnych konwencjonalnej stacji elektroenergetycznej na postać cyfrową zgodną z normą IEC 61850. Badania te prowadzono w celu opracowania założeń dla prototypu tzw. jednostki scalającej (MU – Merging Unit) – urządzenia, które zbiera wszystkie informacje z aparatury pierwotnej zamontowanej w polu stacji elektroenergetycznej w takiej formie, w jakiej są one dostępne (tradycyjnie lub cyfrowo), a następnie konwertuje je na formę cyfrową w protokole IEC 61850 i wysyła do stacyjnych urządzeń EAZ. W artykule przedstawiono główne funkcje, jakie jednostka scalająca może pełnić, analizę dotyczącą typów oraz liczby sygnałów pochodzących od aparatury pierwotnej w różnych typach pól, wybrane zagadnienia dotyczące redundancji sprzętowej oraz obciążenia danymi szyny procesowej. Zwrócono również uwagę na inne, stwierdzone podczas prowadzonych badań, zagadnienia związane z przesyłem danych i strukturą urządzeń stacyjnych cyfrowej stacji elektroenergetycznej.

Badania wybranych funkcji zabezpieczeniowych i automatyki z zastosowaniem cyfrowego testera UTC-GT2

(DOI 10.15199/74.2022.9.9)

Jacek Barański, Grzegorz Kubiak, Piotr Suchorolski, Emil Tomczak

Słowa kluczowe: tester UTC-GT2, elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, metody badawcze

W artykule omówiono problematykę badań wybranych funkcji zabezpieczeniowych oraz automatyki za pomocą testera zabezpieczeń UTC GT2 produkcji Instytutu Energetyki w Warszawie. Zaprezentowano metody badań nietypowych funkcji zabezpieczeniowych wraz z omówieniem sposobów przygotowania testera do badań.

Nowe funkcjonalności systemów zabezpieczeń produkcji Elektrometal Energetyka S.A., wspomagające eksploatację urządzeń elektroenergetycznych

(DOI 10.15199/74.2022.9.10)

Waldemar Chmielak

Słowa kluczowe: algorytmy predykcyjne, uczenie maszynowe, zarządzanie zasobami sieci, ferrorezonans Zarządzanie infrastrukturą elektroenergetyczną coraz częściej jest wspomagane inteligentnymi systemami decyzyjnymi przy udziale systemów pomiarowych i akwizycji danych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Elektrometal Energetyka wprowadza wiele nowych funkcjonalności sterowników polowych e2 TANGO, które nie tylko pomagają użytkownikom w kontroli i sterowaniu obiektami elektroenergetycznymi, ale też, dzięki wyposażeniu w autorskie algorytmy decyzyjne, pozwalają na predykcję rozwijających się uszkodzeń oraz eliminację zakłóceń.