wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Automatyka Elektroenergetyczna numer 06/2021

  • Badania funkcjonalne systemów automatyki stacyjnej zgodnych z IEC 61850 (DOI 10.15199/74.2021.6.1) Christian Brauner, Eugenio Carvalheira

  • AutoRANGER – innowacyjna technologia sygnalizacji przepływu prądu zwarcia w sieciach kablowych (DOI 10.15199/74.2021.6.3) Piotr Olszowiec