wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Czy w Chorzowie powstanie ponad 30 stacji ładowania elektryków?

Ponad 30 stacji ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych może powstać w Chorzowie. Miejski Zarząd Ulic i Mostów ogłosił przetarg na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych na takie stacje. Nieruchomości przeznaczone na stacje ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych są obecnie zagospodarowane jako ogólnodostępne miejsca postojowe. W przetargu wskazano 31 lokalizacji w różnych miejscach Chorzowa. Dzierżawca we własnym zakresie i własnym kosztem zagospodaruje każdą z dzierżawionych nieruchomości jako ogólnodostępną stację ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Szczególnie wyposaży ją w przyłącze energetyczne, zainstaluje i uruchomi urządzenie ładujące, oznakuje stację ładowania oraz będzie pełnił obowiązki operatora stacji ładowania i obowiązki dostawcy usługi ładowania – poinformował w MZUiM Chorzów. Na każdej ze stacji mają być dwa punkty punkty ładowania o mocy minimalnej 40 kW. Oba muszą mieć możliwość jednoczesnego ładowania pojazdów pełną mocą i być dostosowane do realizacji płatności. Oferty można składać do 28 lipca 2023 r., a zakładany termin uruchomienia stacji to 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
         Według raportu „Polish EV Outlook 2023”, opracowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, sieć ogólnodostępnej infrastruktury ładowania w Polsce powiększy się z ok. 5 tys. obecnie do prawie 100 tys. punktów w 2030 r. Obecnie najwięcej stacji ładowania jest w: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i Krakowie.

(źródło: chorzowski.pl)