wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

GoldenPeaks Capital zapowiada przejęcie znaczącego pakietu projektów fotowoltaicznych

GoldenPeaks Capital w ciągu najbliższych 6 miesięcy przejmie ponad 1 GW projektów solarnych w Polsce. Tak wynika zapowiedzi firmy z początku września 2022 r. Firma podała, że projekty zostaną zakupione od lokalnych deweloperów i będą budowane oraz zarządzane przez jej polską spółkę zależną Spectris Energy.

Według danych publikowanych przez Agencję Rynku Energii (ARE) na koniec czerwca 2022 r. moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii w Polsce wynosiła niespełna 20,1 GW, w tym prawie 10,4 GW w fotowoltaice. Dla porównania na koniec czerwca 2021 r. moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii w Polsce sięgała 14,2 GW, w tym prawie 5,4 GW w fotowoltaice.

W pierwszej połowie 2022 r., też wg danych ARE, odnawialne źródła energii  w Polsce wyprodukowały ok. 20 TWh energii elektrycznej,  w tym fotowoltaika nieco ponad 4 TWh. 

Natomiast w I półroczu 2021 r. OZE w Polsce wytworzyły ok. 14,8 TWh energii, w tym fotowoltaika ok. 1,9 TWh.

 (źródło: www.wnp.pl)