wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Grupa Budimex wśród wykonawców elektrowni jądrowej w Polsce

Westinghouse wybrał Mostostal Kraków do wsparcia budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Odpowiedzialny za projekt amerykański koncern wybrał, wchodzącą w skład Grupy Budimex, firmę do kolejnej fazy projektu. Zakres współpracy obejmuje produkcję oraz montaż konstrukcji stalowych dużych modułów strukturalnych oraz obudowy. Rozmowy z wykonawcą na temat wykonania części budowlanej prowadzi również Budimex.

Proces wyboru firm, które wezmą udział w budowie elektrowni został przeprowadzony w sposób przejrzysty i konkurencyjny, z uwzględnieniem wymogów zapewnienia jakości. Pierwsze ankiety kwalifikacyjne, audyty oraz spotkania przygotowujące do uczestniczenia w łańcuchu dostaw dla projektów jądrowych rozpoczęły się niemal 3 lata temu. Od samego początku uczestniczyliśmy w spotkaniach przygotowujących do złożenia oferty – powiedział Jacek Lech, prezes Zarządu w Mostostal Kraków. Obecnie Mostostal bierze udział w kolejnej fazie procesu rozwoju i kwalifikacji dostawców Westinghouse. Obejmuje ona opracowanie odpowiednich charakterystyk technicznych i jakościowych, a także umów na makiety produkcyjne dla projektu AP1000 w Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu oraz innych przyszłych projektów europejskich, takich jak w Bułgarii czy na Ukrainie. Jednocześnie rozmowy na temat udziału w przedsięwzięciu budowy elektrowni prowadzi Budimex. Budimex zawarł z amerykańską Bechtel Corporation memorandum o potencjalnej współpracy przy budowie. 

(źródło: cire.pl)