wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Kontakt

Redaktor naczelny

dr inż. Krzysztof Waldemar Woliński

Sekretarz redakcji

mgr Olga Górczak-Żaczek (redaktor językowy)

 

Redakcja Wiadomości Elektrotechniczne

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

tel.: 22 818 95 30

e-mail: red.we@sigma-not.pl

Dane firmy

Wydawnictwo SIGMA-NOT Spółka z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968

NIP: 524-030-35-01, REGON: 001408973