wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Niekorzystne wyniki Prochemu za trzy kwartały 2022 r.

Przy zbliżonych do ubiegłorocznych przychodach na poziomie 150,7 mln zł, Prochem zanotował spadek zysku brutto z 13,7 do 9 mln zł – czytamy w raporcie kwartalnym.

Zysk netto firmy inżynierskiej, która specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu oraz realizacji inwestycji budowlanych sięgnął 704 tys. zł. Rok wcześniej było to 3,4 mln zł. Jak czytamy w raporcie, grupa odnotowała zauważalny wpływ konfliktu na Ukrainie na sprzedaż i łańcuch dostaw. Przede wszystkim odnotowano dotkliwy wzrost cen towarów i usług, terminy dostaw urządzeń i materiałów uległy wydłużeniu, a dostępność niektórych towarów została ograniczona. W związku z tym mogą wystąpić pewne problemy przy prowadzeniu kontraktów realizacyjnych.

Spółka podaje, że podjęła działania zmierzające do ograniczenia wpływu procesów gospodarczych na działalność grupy, m.in. wdrożyła dodatkowe działania w celu ograniczenia ryzyka potencjalnego złamania warunków podpisanych umów przez kontrahentów w wyniku zmiany sytuacji gospodarczej.

(źródło: wnp.pl)