wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 01/2020

Wiadomości Elektrotechniczne 01/2020

PATRON ROKU 2020 W SEP

ANALIZY – BADANIA – PRZEGLĄDY

  • Momenty skrętne na wale turbozespołu o mocy 1308 MVA podczas zakłóceń sieciowych Jerzy Przybysz, Józef Wiśniewski
  • Sieci radiokomunikacyjne piątej generacji (5G) i ich znaczenie dla krajowego sektora elektroenergetycznego Jacek Świderski

OPRACOWANIA – WDROŻENIA – EKSPLOATACJA

  • Rozwój sieci z wykorzystaniem transformatorów SN/nn wyposażonych w podobciążeniowe przełączniki zaczepów z automatyką ARN Bartosz Pawlicki, Franco Pizzutto, Michał Latosiński, Krzysztof Kluszczyński, Kamil Smejda

HISTORIA ELEKTRYKI

LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

KONFERENCJE – SPOTKANIA – WYDARZENIA

WYDAWNICTWA

CO PISZĄ INNI