wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 02/2020

ANALIZY – BADANIA – PRZEGLĄDY

  • Omówienie zagadnień związanych z potencjalnym wpływem generacji połączonej z siecią przez układy energoelektroniczne na funkcje zabezpieczeń linii przesyłowych (DOI 10.15199/74.2020.2.1) Marek Głaz
  • Analiza możliwości wykorzystania ultradźwiękowej techniki NDT w diagnostyce instalacji kompozytowych do transportu hydraulicznego materiałów erozyjnych Bartłomiej Borkowski, Tadeusz Mączka, Ewa Harapińska, Piotr Machała
  • Czy sprawa odpadów promieniotwórczych jest argumentem przeciw energetyce jądrowej? Andrzej Strupczewski

OPRACOWANIA – WDROŻENIA – EKSPLOATACJA

  • Aspekty prawne cyberbezpieczeństwa w infrastrukturze krytycznej Cezary Bryczek, Andrzej Juszczyk
  • Ochrona odgromowa obiektów infrastruktury krytycznej – zagrożenie piorunowe jednostek ratowniczo-gaśniczych Straży Pożarnej Mirosław Zielenkiewicz

LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI

HISTORIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

KONFERENCJE – SPOTKANIA – WYDARZENIA

WYDAWNICTWA

CO PISZĄ INNI