wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 03/2021

ANALIZY – BADANIA – PRZEGLĄDY

  • Wielostopniowa ochrona przepięciowa – koordynacja energetyczna poszczególnych stopni SPD (DOI 10.15199/74.2021.3.1) Krzysztof Wincencik
  • Analiza i ocena działania funkcji różnicowoprądowej oraz impedancyjnej EAZ transformatorowych przesuwników fazowych Tomasz Bednarczyk, Mateusz Szablicki, Adrian Halinka

AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA

  • CZIP-PV PRO – zintegrowany przekaźnik zabezpieczeniowo-sterujący firmy Lumel S.A. Beata Zięba, Władysław Sieluk, Witold Hoppel
  • Jak powinien wyglądać certyfikat potwierdzający klasę A miernika jakości energii elektrycznej?
  • Sterowanie i monitorowanie farmy fotowoltaicznej przy zastosowaniu aplikacji Siemensa SICAM Photovoltaic Power Plant Controller oraz Photovoltaic Power Plant Monitoring Joanna Kamińska, Marcin Lizer
  • Wykrywanie włamań cybernetycznych w stacji cyfrowej – jak poprawić bezpieczeństwo stacji elektroenergetycznych IEC 61850 Andreas Klien
  • Zabezpieczenia podimpedancyjne w sieciach wysokich napięć Aleksandra Skuza, Marek Suproniuk

HISTORIA TESTOWANIA ZABEZPIECZEŃ

  • Historia zabezpieczeń – testowanie przekaźników w latach 40. XX w. (cz. VII) Mirosław Branczewski

KONFERENCJE – SPOTKANIA – WYDARZENIA