wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 05/2021

100 LAT WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO PW

  • Na 100-lecie Wydziału – początki Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej Przemysław Sadłowski, Jerzy Hickiewicz
  • Powojenne dzieje Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej jako obszar badań historycznych (DOI 10.15199/74.2021.5.2) Wojciech Urbański

ANALIZY – BADANIA – PRZEGLĄDY

  • Rola prądu stałego w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia Michał Czyż
  • Integracja zarządzania zasobami technicznymi oraz energetycznymi budynków inteligentnych z zastosowaniem BIoT Eugeniusz Sroczan

OPRACOWANIA – WDROŻENIA – EKSPLOATACJA

  • Dobór kabli i przewodów w instalacjach elektrycznych ze względu na reakcję na ogień na podstawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki Łukasz Gorgolewski
  • Zasilanie urządzeń elektrycznych na placach budowy i rozbiórki zgodnie z nową normą PN-HD 60364-7-704:2018-08 Marcin A. Sulkowski

LUDZIE ELEKTRYKI

WYDAWNICTWA

CO PISZĄ INNI