wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 05/2024

XXI SEMINARIUM SZKOLENIOWE ELSEP

Prosumenckie instalacje elektryczne jako element „elastycznych” systemów dystrybucyjnych.
DOI 10.15199/74.2024.5
Marcin A. Sulkowski …………………………………………3

Magazynowanie energii jako niezbędny element elastyczności energetycznej
DOI 10.15199/74.2024.5.2
Grzegorz Hołdyński, Zbigniew Skibko …………………………………………8

Dobór i zakup transformatora dla stacji wnętrzowej SN/nn w elektrowni fotowoltaicznej. Jak zminimalizować ryzyko awarii transformatora?
DOI 10.15199/74.2024.5.3
Mirosław Schwann, Maciej Schwann …………………………………………14

Regulacja wartości skutecznej napięcia w sieciach dystrybucyjnych nn z wykorzystaniem regulatora LVRSys
DOI 10.15199/74.2024.5.4
Andrzej Książkiewicz …………………………………………24

Predykcja uszkodzeń w urządzeniach energetycznych z wykorzystaniem zaawansowanych technik uczenia maszynowego
DOI 10.15199/74.2024.5.5
Dariusz Sajewicz, Wojciech Łaguna …………………………………………30

Badania typu wyłączników średniego i wysokiego napięcia
Łukasz Nowak …………………………………………34

Konsekwencje nowych przepisów dotyczących gazów fluorowanych w kontekście wycofania heksafluorku siarki (SF6) z urządzeń elektrycznych średniego napięcia
Krzysztof Burek, Szymon Szczur …………………………………………38

Innowacyjne rozwiązania dla branży elektroenergetycznej …………………………………………40

Nowoczesne miejsce kształcenia kadry elektroenergetycznej
Jacek Sztukowski …………………………………………41

Energetyczna „kontrola lotów” …………………………………………43

INFORMACJE FIRMOWE

Pomiary impedancji pętli zwarcia na farmach fotowoltaicznych …………………………………………45

OCHRONA ODGROMOWA

Ochrona odgromowa i przepięciowa instalacji produkcji i tankowania wodoru

(DOI 10.15199/74.2024.5.6, https://www.sigma-not.pl/publikacja-148705-ochrona-odgromowa-i-przepi%C4%99ciowa-instalacji–produkcji-i-tankowania-wodoru-wiadomosci-elektrotechniczne-2024-5.html)

Krzysztof Wincencik …………………………………………47

OPRACOWANIA–WDROŻENIA–EKSPLOATACJA

Porównanie właściwości transformatorów olejowych i nadprzewodnikowych
DOI 10.15199/74.2024.5.7

Józef Wajda …………………………………………51

WYDAWNICTWA …………………………………………56