wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 08/2021

ANALIZY – BADANIA – PRZEGLĄDY

  • Uwagi konstruktywne do normy IEEE 1459-2010 w zakresie definicji stosowanych w jednofazowych obwodach elektrycznych z przebiegami niesinusoidalnymi (DOI 10.15199/74.2021.8.1) Sławomir Cieślik
  • Możliwości wdrożenia pracy wyspowej dużych zakładów przemysłowych w przypadku blackoutu Paweł Kazimierczuk
  • Turbiny gazowe na…. wodór Piotr Olszowiec

OPRACOWANIA – WDROŻENIA – EKSPLOATACJA

  • Zasilanie gwarantowane odbiorów o znaczeniu krytycznym – kluczowe dla użytkownika –funkcjonalność systemów UPS Jarosław Luber
  • O alternatywnym podejściu do lokalizacji doziemień w obwodach prądu stałego Piotr Olszowiec

HISTORIA ELEKTRYKI

  • „Wojna prądów” na przełomie XIX i XX w. w 130. rocznicę przesyłu energii elektrycznej z Lauffen do Frankfurtu nad Menem Piotr Rataj, Jerzy Hickiewicz

LUDZIE ELEKTRYKI

KONFERENCJE – SPOTKANIA – WYDARZENIA

WYDAWNICTWA

CO PISZĄ INNI