wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 11/2021

ANALIZY – BADANIA – PRZEGLĄDY

  • Techniczne i ekonomiczne aspekty eliminacji CO2 w krajowej produkcji energii elektrycznej i transporcie (DOI 10.15199/74.2021.11.1) Jerzy Gryko
  • Rozwój pojazdów autonomicznych w kolejnictwie Jacek Nowicki
  • Sztuczna inteligencja – klucz do rozwoju sieci 5G Zbigniew Koper

OPRACOWANIA – WDROŻENIA – EKSPLOATACJA

  • System dynamicznej redukcji obciążenia podstacji trakcyjnej, działający z wykorzystaniem zasobnika dużej mocy Damian Artyszak
  • Koordynacja izolacji obiektów stacyjnych NN w zakresie przepięć atmosferycznych z wykorzystaniem symulacji EMTP. Cz. I Jacek Wasilewski, Grzegorz Dybka, Stanisław Pokora

INFORMACJE FIRMOWE

  • Bezpieczeństwo w fotowoltaice – MPI-540-PV
  • Pomiar rezystancji i stanu izolacji kabli SN w układzie współpracy sterownika zabezpieczeniowego e2TANGO i odłącznika pomiarowego w przedziale przyłączowym rozdzielnicy SN w stacjach elektroenergetycznych

HISTORIA ELEKTRYKI POLSKIEJ

KONFERENCJE – SPOTKANIA – WYDARZENIA

WYDAWNICTWA