wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 11/2022

ANALIZY – BADANIA – PRZEGLĄDY

O przyczynach drożyzny w energetyce i jak jej zaradzić (DOI 10.15199/74.2022.11.1)

 Jerzy Majcher ………………….3

Automatyka zabezpieczeniowa stacji wysokiego i średniego napięcia z funkcjami predykcji i automatycznego dostrajania członów zabezpieczeniowych (DOI 10.15199/74.2022.11.2)

Dariusz Sajewicz, Dariusz Rybak, Tomasz Klonowski………………………6

Polski przemysł dla energetyki jądrowej. Część elektryczna elektrowni jądrowych – normy, zalecenia, przepisy

 Jacek Nowicki ……………………………………………………………..10

OPRACOWANIA – WDROŻENIA – EKSPLOATACJA

Praktyczne sposoby rozwiązywania zagadnień związanych z doborem i konfiguracją urządzeń sterujących MASTER DMX/RDM oraz SLAVE DMX w magistralach sterowania oświetleniem architektonicznym (DOI 10.15199/74.2022.11.3)

Przemysław Marek…………………………………………………12

Ochrona przed przepięciami instalacji prosumenckich z magazynami energii (DOI 10.15199/74.2022.11.4)

Krzysztof Wincencik……………………………………..21

UNIKONT 2 – nowy system monitoringu maszyn wirujących (DOI 10.15199/74.2022.11.5)

Wojciech Szubert, Grzegorz Bonikowski ………………………………………….27

Diagnostyka stanu technicznego wysokonapięciowej izolacji maszyn elektrycznych (DOI 10.15199/74.2022.11.6)

Jerzy Przybysz………………………………….30

Od przedłużania czasu życia transformatorów, odporność elektroprosumencką do usług na rynkach elektroprosumeryzmu (DOI 10.15199/74.2022.11.7)

Marek Szrot …………………………32

KONFERENCJE – SPOTKANIA – WYDARZENIA……………………35

CO PISZĄ INNI…………………………………..42