wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 2/2022

Wiadomosci Elektrotechniczne 02.2022

ANALIZY – BADANIA – PRZEGLĄDY

  • Magazyny energii jako element transformacji systemu energetycznego (Jacek Świątek) (DOI 10.15199/74.2022.2.1)
  • Wykorzystanie nanotechnologii w dystrybucji energii elektrycznej (Józef Wajda) (DOI 10.15199/74.2022.2.2)
  • Przekaźniki bistabilne – możliwości aplikacyjne i analiza rozwiązań (Piotr Tetlak, Robert Smoleński, Piotr Leżyński, Piotr Niewiadomski, Radosław Maruda, Daniel Dębowski) (DOI 10.15199/74.2022.2.3)
  • Małe elektrownie wodne jako odnawialne źródła energii (Elżbieta Niewiedział) (DOI 10.15199/74.2022.2.4)

OPRACOWANIA – WDROŻENIA – EKSPLOATACJA

INFORMACJE FIRMOWE

  • Elektryczna i ekologiczna rewolucja transportu publicznego – dokąd doprowadzi?

HISTORIA ELEKTRYKI POLSKIEJ

  • Gratulacje Pracowni Historycznej SEP dla Oddziału Radomskiego SEP im. prof. Włodzimierza Krukowskiego, z okazji 100-lecia jego powstania (Jerzy Hickiewicz, Przemysław Sadłowski, Piotr Rataj) (DOI 10.15199/74.2022.2.8)

KONFERENCJE – SPOTKANIA – WYDARZENIA

  • Innowacyjne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne i materiałowe w budownictwie (Kazimierz Ginał, Andrzej Kapłoń)

WYDAWNICTWA

  • Wiesław Michalski: Historia Oddziału Radomskiego (1921–2021), ISBN 978-83-7789-658-7. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski, Radom 2021.
  • Stanisław Bajon, Wiesław Michalski (red.): Historia elektryki i teletechniki w regionie radomskim, ISBN 978-83-7789-446-0. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji, Radom 2016.