wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 3/2022

ANALIZY – BADANIA – PRZEGLĄDY

Sześciofluorek siarki i gazy alternatywne jako izolacja w urządzeniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia (DOI 10.15199/74.2022.3.1)

Aleksandra Rakowska, Krzysztof Siodła………………………….3

Ochrona przepięciowa instalacji fotowoltaicznej – analiza przypadku (DOI 10.15199/74.2022.3.2)

Konrad Sobolewski, Emilia Sobieska, Przemysław Sul……….7

Wybrane zagadnienia z obszaru nowych technologii wytwarzania energii elektrycznej (DOI 10.15199/74.2022.3.3)

Dionizy Saniawa………………………….12

Eksploatacja transformatorów energetycznych przy obciążeniu nieliniowym (DOI 10.15199/74.2022.3.4)

Grzegorz Hołdyński, Zbigniew Skibko………………………16

OPRACOWANIA – WDROŻENIA – EKSPLOATACJA

Elementy indukcyjne i transformatory chłodzone wodą (DOI 10.15199/74.2022.3.5)

Mirosław Łukiewski, Agnieszka Łukiewska……………………………..20

Badanie drgań maszyn elektrycznych (DOI 10.15199/74.2022.3.6)

Jakub Bernatt, Tadeusz Glinka, Artur Polak……………………….24

AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA

Analiza wymagań stawianych cewkom Rogowskiego wykorzystywanym w elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej (DOI 10.15199/74.2022.3.7)

Marcin Habrych, Karol Świerczyński, Bartosz Brusiłowicz, Paweł Michalski……..28

Wzmocnienie układu zasilania trakcji elektrycznej 3 kV prądu stałego za pomocą połączenia poprzecznego (DOI 10.15199/74.2022.3.7)

Jacek Jastrzębski………………………33

HISTORIA TESTOWANIA ZABEZPIECZEŃ

Historia zabezpieczeń – testery zabezpieczeń w latach 80. XX w. (cz. XI) (DOI 10.15199/74.2022.3.8)

LUDZIE ELEKTRYKI……..43

KONFERENCJE – SPOTKANIA – WYDARZENIA………44

CO PISZĄ INNI…..47