wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 3/2023

ANALIZY – BADANIA – PRZEGLĄDY

Wybrane problemy badań urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej DOI 10.15199/74.2023.3.1 

Michał Szewczyk…………………..7

OPRACOWANIA – WDROŻENIA – EKSPLOATACJA

Omówienie zagadnień dotyczących stabilności systemów połączonych ENTSO-E na przykładzie doświadczeń awarii w 2021 r. Część II. Awaria z 24 lipca 2021 r. DOI 10.15199/74.2023.3.2  

Marek Głaz, Robert Trębski………………………………….12

Zaawansowany technologicznie prostownik trakcyjny   DOI 10.15199/74.2023.3.3 

Jakub Lenik………………………….18

AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA

Analiza działania zabezpieczenia nadprądowego zerowego w linii SN zasilającej transformatory SN/nn    DOI 10.15199/74.2023.3.4  

Marcin Januszewski, Ryszard Kowalik, Karol Kurek, Dominik Franus……………..22

NOWE TECHNOLOGIE

Innowacyjne technologie w energetyce………………………………29

INFORMACJE FIRMOWE

Co warto wiedzieć o systemach sterowania wentylacją mechaniczną w garażach?…………….31

LUDZIE ELEKTRYKI

Robert Gülcher (1850-1924) – wybitny pionier elektrotechniki z Bielska-Białej i jego przedsiębiorstwa

Piotr Rataj, Jerzy Hickiewicz………………………….34

HISTORIA TESTOWANIA ZABEZPIECZEŃ

Historia zabezpieczeń – testowanie przekaźników pod koniec lat 20. XX w. (cz. XV)…….41

DOI 10.15199/74.2023.3.5   

KONFERENCJE – SPOTKANIA – WYDARZENIA…….48