wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 7/2022

ANALIZY–BADANIA–PRZEGLĄDY

Elektromobilność – wyzwania w kontekście ratownictwa (DOI 10.15199/74.2022.7.1)

Szymon Ptak……………….3

Polityka energetyczna Niemiec po odejściu od energetyki jądrowej i węgla (DOI 10.15199/74.2022.7.2)

Radosław Szczerbowski……………………8

Kryteria wykorzystywane do detekcji pracy wyspowej generacji rozproszone (DOI 10.15199/74.2022.7.3)

Karol Świerczyński, Marcin Habrych, Bartosz Brusiłowicz…………………15

OPRACOWANIA–WDROŻENIA–EKSPLOATACJA

Przewód o izolacji wysokonapięciowej HVI Power – zastosowanie w obiektach ze strefami Ex (DOI 10.15199/74.2022.7.4)

Krzysztof Wincencik……………………………20

Kryteria wymiany transformatorów na transformator nowy (DOI 10.15199/74.2022.7.5)

Urszula Kałużna…………………………..23

HISTORIA ELEKTROTECHNIKI

Isaac Peral – wynalazca pierwszej na świecie elektrycznej łodzi podwodnej (DOI 10.15199/74.2022.7.6)

Andrzej Ulmer……………………….27

LUDZIE ELEKTRYKI………………………………….31

KONFERENCJE – SPOTKANIA – WYDARZENIA…………..34

WYDAWNICTWA………………………..38

CO PISZĄ INNI…………………………39