wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 9/2022

ANALIZY–BADANIA–PRZEGLĄDY

Niezawodność kabli elektroenergetycznych kluczowa dla bezpieczeństwa technicznego morskich farm wiatrowych w Polsce (DOI 10.15199/74.2022.9.1)

Edward Gulski, Jarosław Parciak, Rogier Jongen, Jarosław Popławski…….3

Odejście od gazu SF6 w urządzeniach elektroenergetycznych jako odpowiedź na pakiet „Fit for 55” i wdrożenie idei zrównoważonego rozwoju (DOI 10.15199/74.2022.9.2)

Mirosław Schwann………………….15

Ograniczanie skutków oddziaływania wyładowań atmosferycznych i przepięć na infrastrukturę elektromobilności (DOI 10.15199/74.2022.9.3)

Krzysztof Wincencik…………………………….20

Innowacyjne technologie detekcji i lokalizacji wyładowań niezupełnych w aparatach rozdzielni i kablach (DOI 10.15199/74.2022.9.4)

Mirosław Kuchta……………………………………23

Konduktancja połączeń spawanych torów prądowych szynoprzewodów aluminiowych (DOI 10.15199/74.2022.9.5)

Piotr Cybulko, Tomasz Węgrzyn, Bożena Szczucka-Lasota, Michał Krzysztoforski, Adam Döring……28

OPRACOWANIA–WDROŻENIA–EKSPLOATACJA

Stanowiska rozłącznikowe średniego napięcia przeznaczone do sieci konwencjonalnych i sieci fotowoltaicznych (DOI 10.15199/74.2022.9.6)

Stanisław Kiszło, Piotr Cybulko, Andrzej Frącek………………31

Ferrorezonans w sieciach średnich napięć jako zagrożenie dla poprawnej pracy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (DOI 10.15199/74.2022.9.7)

Piotr Suchorolski, Janusz Karolak, Emil Tomczak………………………35

AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA

Transformacja obwodów wtórnych konwencjonalnej stacji elektroenergetycznej na postać cyfrową zgodną z normą IEC 61850 z wykorzystaniem urządzenia TMU-11 produkcji ZPrAE (DOI 10.15199/74.2022.9.8)

Sergiusz Trzcionka, Marcin Flakus, Paweł Skoczykłoda………………………..46

Badania wybranych funkcji zabezpieczeniowych i automatyki z zastosowaniem cyfrowego testera UTC-GT2 (DOI 10.15199/74.2022.9.9)

Jacek Barański, Grzegorz Kubiak, Piotr Suchorolski, Emil Tomczak……………………….55

Nowe funkcjonalności systemów zabezpieczeń produkcji Elektrometal Energetyka S.A., wspomagające eksploatację urządzeń elektroenergetycznych (DOI 10.15199/74.2022.9.10)

Waldemar Chmielak………………………62

INFORMACJE FIRMOWE

Innowacyjne rozwiązania oraz urządzenia stosowane w morskich farmach wiatrowych dużych mocy wpływające na: bezpieczeństwo, jakość generowanej energii, stabilność Krajowego Systemu Energetycznego (cz. I)…………………66

Zintegrowany system monitoringu energetycznego i sterowania – EcoStruxure Power Operation z modułem zaawansowanego raportowania Power Monitoring Expert……………………..75

Przekaźniki półprzewodnikowe firmy Relpol………………………79

Rozłącznik wielokierunkowy SN jako element elastycznej napowietrznej sieci 15 kV……………81

Baterie HOPPECKE grid.Xtreme VR………………………………….83

HISTORIA TESTOWANIA ZABEZPIECZEŃ

Historia zabezpieczeń – testowanie urządzeń w latach 90. XX w. (cz. XIII) (DOI 10.15199/74.2022.9.11) …………………85

LUDZIE ELEKTRYKI……………………………………90

100 LAT WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ………………..91

KONFERENCJE – SPOTKANIA – WYDARZENIA…………………………..95