wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne 9/2023

ANALIZY–BADANIA–PRZEGLĄDY

System elektroenergetyczny o dużym nasyceniu generacją rozproszoną – wyzwania stojące przed automatyką systemową
DOI 10.15199/74.2023.9.1
Piotr Kacejko, Paweł Pijarski………………………….3

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne rozdzielni: 400, 220 i 110 kV stosowane w krajowych stacjach elektroenergetycznych
DOI 10.15199/74.2023.9.2
Waldemar Dołęga…………..11

Dynamiczny rozwój sieci kablowej – kolejne rekordy obciążalności i długości linii
DOI 10.15199/74.2023.9.3
Aleksandra Rakowska…………………….15

Automatyka zabezpieczeniowa silników średniego napięcia z funkcjami predykcji uszkodzeń
DOI 10.15199/74.2023.9.4
Dariusz Sajewicz, Mariusz Radziszewski……………19

OPRACOWANIA–WDROŻENIA–EKSPLOATACJA

Testy i diagnostyka kabli elektroenergetycznych przy użyciu tłumionego napięcia przemiennego DAC
DOI 10.15199/74.2023.9.5
Edward Gulski, George J. Anders, Rogier Jongen, Jarosław Parciak, Hein Putter, Daniel Götz…..22

Dostawy inwestorskie systemów sterowania i nadzoru – wybrane aspekty
DOI 10.15199/74.2023.9.6
Maciej Hoppel, Łukasz Targoński…………………37

Automat APZplus przeznaczony do pracy w dowolnych układach rozdzielni, wykonujący przełączenia szybkie
DOI 10.15199/74.2023.9.7
Rudolf Głowocz, Michał Rzeźniczek…………………..43

Ekologiczny wyłącznik gazowy nowej generacji typu LTA 145D1, spełniający wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji
DOI 10.15199/74.2023.9.8
Aleksander Gul……………………46

AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA

Nowe przekaźniki odpowiedzią na wyzwania współczesnych zabezpieczeń
DOI 10.15199/74.2023.9.9
Edmund O. Schweitzer, Bogdan Kasztenny, Mangapathirao V. Mynam, Normann Fischer, Armando Guzmán…………………………………….50

Interoperacyjność urządzeń IED wykorzystujących IEC 61850 w praktyce
DOI 10.15199/74.2023.9.10
Ryszard Kowalik, Marcin Januszewski, Karol Kurek……………………….56

Zabezpieczanie wysokosprawnych silników elektrycznych bezpiecznikami topikowymi
DOI 10.15199/74.2023.9.11
Detlef Tätweiler……………………..64

Aktualności komitetu naukowego CIGRÉ B5……………….69

INFORMACJE FIRMOWE

Rozdzielnice średniego napięcia gotowe na transformację energetyczną……………….71
Kompleksowy zestaw do pomiarów instalacji fotowoltaicznych – Sonel MPI-540-PV Solar………72

HISTORIA TESTOWANIA ZABEZPIECZEŃ

Pierwsze testy w sieci lub na modelach sieci w latach 20. XX w. (cz. II)……………74
DOI 10.15199/74.2023.9.12

OCHRONA ODGROMOWA

Ochrona inteligentnych stacji transformatorowo-rozdzielczych przed działaniem LEMP
DOI 10.15199/74.2023.9.13
Krzysztof Wincencik…………………..78

ROZWÓJ PRZEMYSŁU

Polskie górnictwo i hutnictwo miedzi w sztuce medalierskiej
DOI 10.15199/74.2023.9.14
Dariusz Świsulski……………………..82

LUDZIE ELEKTRYKI…………..97

WYDAWNICTWA……………….100