wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Wiadomości Elektrotechniczne – o czasopiśmie

Wiadomości Elektrotechniczne to miesięcznik naukowo-techniczny wydawany od 1933 r.

Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich, wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT.

Na łamach miesięcznika publikujemy artykuły przeglądowe, problemowe i dyskusyjne                        (ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty praktyczne) ze wszystkich podstawowych działów współczesnej elektrotechniki silnoprądowej: akumulatory i ogniwa, aparaty i urządzenia, automatyka, badania i certyfikacja, bezpieczeństwo pracy, elektronika przemysłowa, elektrotermia, elektryczny sprzęt powszechnego użytku, energetyka, energoelektronika, elektroinstalacje, kable i przewody, maszyny i transformatory, materiały i technologie, miernictwo, napęd elektryczny, normalizacja              i przepisy, ochrona odgromowa i przeciwporażeniowa, sieci elektroenergetyczne, technika świetlna. Informacje o nowościach krajowych i światowych z zakresu elektrotechniki (wydawnictwa, konferencje, imprezy i wydarzenia techniczne).

Artykuły naukowo-techniczne publikowane w WE są recenzowane. Autor za publikację artykułu  w czasopiśmie naukowym Wiadomości Elektrotechniczne otrzymuje 40 pkt.  zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Punktacja Index Copernicus – 96,09 pkt.

 

Redaktor naczelny

dr inż. Krzysztof Waldemar Woliński

 

Sekretarz redakcji

mgr Olga Górczak-Żaczek (redaktor językowy)

 

Redakcja Wiadomości Elektrotechniczne

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

tel.: 22 818 95 30

email: red.we@sigma-not.pl

Dane firmy

Wydawnictwo SIGMA-NOT Spółka z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968

NIP: 524-030-35-01, REGON: 001408973