wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

XXV Ogólnopolska Konferencja „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce” – 2023

W dniach od 18 do 20 października 2023 r. w Kielcach, w Hotelu Binkowski, odbyła się kolejna konferencja poświęcona automatyce elektroenergetycznej. Patronem honorowym obrad była firma MIKRONIKA z Poznania, która w bieżącym roku obchodzi jubileusz 40-lecia działalności. W spotkaniu uczestniczyło prawie 200 osób, które reprezentowały energetykę zawodową i przemysłową, środowiska akademickie oraz zakłady przemysłowe związane z produkcją i eksploatacją aparatury zabezpieczeniowej oraz systemów sterowania SCADA. W słowie wstępnym – do materiałów konferencyjnych – przewodniczący Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rosołowski napisał: Konferencje te są organizowane przez KAE SEP i tradycyjnie już są ważnym punktem w kalendarzu imprez naukowo-technicznych całego środowiska inżynierów związanych z elektroenergetyką. Konferencja służy także integracji szerokiego środowiska inżynierów pracujących w różnych organizacjach związanych z energetyką zawodową, przemysłową, a także w ośrodkach projektowych, badawczych i akademickich. Tu zawierane są przyjaźnie, następuje wymiana kontaktów, można liczyć na nieskrępowane dyskusje o szczegółach różnych rozwiązań technicznych. Uczestników konferencji powitał przewodniczący KAE SEP – prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rosołowski. Podkreślił wagę omawianych problemów dla prawidłowej pracy sieci elektroenergetycznej i życzył zebranym owocnych obrad oraz ożywionej dyskusji. Pogratulował i gorąco podziękował Jubilatowi – przedstawicielom MIKRONIKI za trud włożony przy organizacji tej konferencji. Minutą ciszy uczestnicy spotkania uczcili pamięć prof. Stanisława Bolkowskiego, który odszedł z naszego grona 14 lipca 2023 r. Jego drogę życiową przypomniał prodziekan ds. studenckich Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej – doc. dr inż. Wojciech Urbański.