wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

XXX Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego Światło 2023, XX Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń Elektrotechnika 2023

W dniach od 15 do 17 marca 2023 r. w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI odbyły się kolejne edycje Targów Światło i Elektrotechnika. Targom towarzyszyło kilkanaście szkoleń dla: projektantów, architektów, wyższej kadry dozoru technicznego oraz dla osób odpowiedzialnych za inwestycje w: energetyce, budownictwie, oświetleniu, iluminacji oraz za inwestycje infrastrukturalne. Uczestnicy spotkań, dzięki takiej formule Targów, mają możliwość skonfrontowania uzyskanych informacji z praktyczną ofertą producentów na stoiskach targowych. Dodatkowo każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Patronem honorowym Targów było Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a jednym z patronów medialnych było Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Na udostępnionej powierzchni wystawienniczej swoje produkty i rozwiązania pokazało ponad 240 firm z Polski i zagranicy.