wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Zebranie plenarne Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP

W dniu 2 lutego 2023 r. odbyło się zebranie plenarne KAE SEP w formie stacjonarnej (sala posiedzeń Zarządu Głównego SEP) i wideokonferencji na platformie ZOOM, obsługiwanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Członków Komitetu (26 osób) oraz sekretarza generalnego SEP dr. inż. Jacka Nowickiego powitał przewodniczący KAE SEP – prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rosołowski.

Uczestnicy minutą ciszy uczcili pamięć Jerzego Gryki, który zmarł 27 grudnia 2022 r. Sylwetkę wieloletniego pracownika energetyki zawodowej i wykładowcy na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej przedstawił kol. Krzysztof Woliński. Obrady prowadził Krzysztof Woliński. Głównym tematem zebrania było: przyjęcie sprawozdania z działalności Komitetu za rok 2022 oraz zatwierdzenie programu jesiennej konferencji planowanej w 2023 r. Sprawozdanie z działalności Komitetu w roku 2022 przedstawił prof. Eugeniusz Rosołowski. Przypomniał skład prezydium KAE SEP, skład zespołu ds. organizacji konferencji i seminariów oraz przebieg i wnioski z XXIV Ogólnopolskiej Konferencji „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce”. Konferencja odbyła się w Warszawie (12–14 października 2022 r.), a współorganizatorem była firma Elektrometal Energetyka. W zakresie działalności wydawniczej podkreślił stałą współpracę Komitetu z redakcją Wiadomości Elektrotechnicznych, która kontynuuje wydawanie naszego kwartalnika Automatyka Elektroenergetyczna, gdzie zamieszczane są materiały z zakresu, którym zajmuje się Komitet. W podsumowaniu działalności bieżącej KAE SEP przewodniczący podziękował za dotychczasową aktywność członkom prezydium i za dotychczasowy wkład pracy.