wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP

W dniu 16 lutego 2022 r. w odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze KAE SEP w formie wideokonferencji. Posiedzenie odbyło się na platformie ZOOM, obsługiwanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Zalogowanych członków Komitetu (29 osób), przewodniczącego KAE SEP – prof. dr. hab. inż. Eugeniusza Rosołowskiego, wiceprezesa SEP dr. inż. Krzysztofa Wolińskiego oraz sekretarza generalnego SEP dr. inż. Jacka Nowickiego powitał przewodniczący zebrania – kol. Ryszard Migdalski.

Obrady otworzył prof. Eugeniusz Rosołowski, który przedstawił syntetyczne sprawozdanie z działalności Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP w upływającej kadencji 2018-2022. Przypomniał skład prezydium KAE SEP oraz skład zespołu ds. organizacji konferencji i seminariów. Działalność Komitetu w okresie sprawozdawczym koncentrowała się głównie na organizacji konferencji i seminariów tematycznych, doskonaleniu poziomu merytorycznego oraz utrzymaniu ciągłości i terminowości wydawania kwartalnika Automatyka Elektroenergetyczna na łamach miesięcznika Wiadomości Elektrotechniczne. Inicjowano i organizowano imprezy o charakterze okolicznościowym, sprzyjające integracji krajowego środowiska specjalistów automatyki zabezpieczeniowej. Prof. Eugeniusz Rosołowski przypomniał tematykę konferencji: rok 2018 (Opalenica), współorganizatorem była firma MIKRONIKA, rok 2019 (Konstancin–Jeziorna), współorganizatorem było PSE, Rawa Mazowiecka – współorganizatorem była firma SIEMENS POLSKA, rok 2021 – wideokonferencja pod patronatem firmy General Electric, Stryszawa, współorganizatorem była Zakład Produkcji Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich. Omówił następnie działalność wydawniczą i publikacje dokonywane pod patronatem KAE SEP, zachęcając członków Komitetu do publikacji artykułów w kwartalniku. Wiadomości Elektrotechniczne otrzymały 20 punktów na liście publikacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Przewodniczący KAE SEP potwierdził termin i miejsce XXIV Ogólnopolskiej Konferencji „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce”, która odbędzie się w dniach 12-14.10.2022 w Warszawie. Współorganizatorem będzie firma Elektrometal Energetyka. W podsumowaniu działalności kadencyjnej KAE SEP – przewodniczący podziękował za dotychczasową aktywność członkom prezydium i za dotychczasowy wkład pracy.