wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Automatyka Elektroenergetyczna 6/2023

Zwarcia transformatora (DOI 10.15199/74.2023.6.4)

Tadeusz Glinka

Jedną z prób przewidzianą w programie badań transformatorów jest próba zwarcia. Sposób przeprowadzenia próby jest jednoznacznie opisany w normie. W pracujących transformatorach występują zwarcia awaryjne. Zwarcie dwufazowe powtarzane przez zabezpieczenie sieci spowodowało awarię transformatora: 16 MVA, 115/20 kV. Bazując na schematach zastępczych obliczono udarowe prądy zwarcia i poziom przepięć indukowanych w uzwojeniu w czasie gaszenia łuku zwarciowego.

Słowa kluczowe: transformator, prąd zwarcia, przepięcia

Przemijające zwarcia blach w rdzeniu oraz uzwojeniach generatora (DOI 10.15199/74.2023.6.5)

Jerzy Przybysz

Słowa kluczowe: generatory, stan techniczny, diagnostyka

Przedstawiono metody wyznaczania strat mocy i przyrostu temperatury w miejscach przejściowych zwarć w stojanie i wirniku generatora synchronicznego.

Postępy monitoringu transformatorów rozdzielczych w USA (DOI 10.15199/74.2023.6.6)