• Wiadomości Elektrotechniczne

    Artykuły przeglądowe, problemowe i dyskusyjne (ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty praktyczne) ze wszystkich podstawowych działów współczesnej elektrotechniki silnoprądowej.

2018-8

zeszyt-5591-wiadomosci-elektrotechniczne-2018-8.html

 
W numerze m.in.:
Geoelektromagnetyzm skał DOI:10.15199/74.2018.8.3
(Stefan Gierlotka)

Magnetyzm znany był ludziom od dawna. Zwrócili oni uwagę na dziwne kamienie przyciągające żelazo. Były to, jak się później okazało, rudy magnetytu. Przed czterema czy pięcioma tysiącami lat w Chinach dzięki magnetytowi sporządzono pierwszy kompas. W Europie prymitywnymi kompasami zaczęli posługiwać się Wenecjanie w XII w. W niespełna sto lat później żeglarze zwrócili uwagę na fakt, że namagnesowana igła nie wskazuje dokładnie kierunku północnego bieguna geograficznego. W 1492 r. Columbus podczas swej podróży przez Ocean Atlantycki stwierdził, że odchylenia te są niejednakowe dla różnych punktów globu ziemskiego. Wielu żeglarzy w miarę posuwania się na północ obserwowało coraz większą różnicę między wskazaniami igły kompasu a kierunkiem bieguna północnego. Pole geomagnetyczne Ziemi Jeśli igłę magnetyczną zawiesić na osi poziomej, ustawi się ona pod pewnym kątem do horyzontu, zwanym inklinacją. Im dalej będziemy się przesuwać na północ, tym inklinacja będzie większa. Miejsce, w którym igła ustawi się prostopadle do powierzchni ziemi, nazwano biegunem magnetycznym. Pole magnetyczne Ziemi wytwarzane jest przez prąd wirowy płynący w jej płynnym jądrze. Teoria ta, oparta na dynamie magnetohydrodynamicznym, działa na zasadzie prądnicy przekształcającej energię kinetyczną ruchomych części w pole magnetyczne i elektryczne. W prądnicy ruchomymi częściami są wirujące zwoje drutu, zaś w przypadku planety jest to przewodzący, płynny ośrodek. Taką funkcję w jądrze ziemi spełniają przestrzenie roztopionego żelaza. Struktura wewnętrzna Ziemi składa się z trzech elementów: skorupy, płaszcza i jądra. Skorupa jest cienką twardą powłoką zewnętrzną, na której żyjemy. Grubość skorupy ziemskiej sięga do głębokości 10 km pod oceanami i ok. 30 km pod kontynentami. Pod skorupą znajduje się płaszcz Ziemi o grubości ok. 2900 km. Skały płaszcza różnią się od skał skorupy większą gęstością. Pod wpływem znacznych ciśnień minerały zmieniają swą strukturę ... więcej»

I Ogólnopolska Konferencja Energetyków "Energo Rodeo" (Andrzej Kubowicz)
Organizatorzy: firmy Belos-PLP i ZIAD Bielsko- Biała, przy wsparciu Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce SEP, zorganizowały w Bielsku-Białej w dniach 6-8 czerwca I Ogólnopolską Konferencję Energetyków "Energo Rodeo". Ta cykliczna w zamierzeniu organizatorów impreza ma za zadanie zachęcać do bezpiecznych, nowoczesnych, efektywnych sprawnościowo zachowań na inwestorskim rynku energetycznym w Polsce przez integrację środowiska. Podczas części teoretycznej, która odbyła się 6 czerwca uczestnicy wysłuchali wykładów autorytetów branży energetycznej, poruszających tematy związane z: potencjalnym kierunkiem rozwoju inwestycji, przygotowania pro... więcej»

XXXVIII Walny Zjazd Delegatów SEP w Poznaniu "Elektryka, Edukacja, Przemysł" (Krzysztof Woliński)
W dniach od 21 do 24 czerwca 2018 r. w Poznaniu obradował Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Obrady odbyły się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Poznań po raz piąty gościł polskich elektryków na Walnym Zjeździe. Partnerem Strategicznym XXXVIII Walnego Zjazdu Delegatów SEP była ENEA SA. WZD jest najważniejszym wydarzeniem w życiu Stowarzyszenia i odbywa się cyklicznie co cztery lata. Podstawowym celem Zjazdu jest podsumowanie działalności SEP w mijającej kadencji, wybór nowych władz i organów Stowarzyszenia oraz nakreślenie kierunków działania na kolejne kadencje. W Zjeździe wzięło udział 210 delegatów, 20 członków honorowych oraz 4 członków wspierających.W przeddzień Zjazdu uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem Poległych Elektryków i Energetyków, znajdującym się przed siedzibą ENEA Operator. Wieczorem w Katedrze Poznańskiej na Ostrowie Tumskim w intencji elektryków została odprawiona msza św. przez abp Stanisława Gądeckiego, metropolitę poznańskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Dzień zakończył się spotkaniem ustępujących władz statutowych i prezesów Oddziałów SEP oraz kolacją dla delegatów WZD w salach Hotelu IKAR. Pierwszy dzień Zjazdu otworzył ustępujący prezes SEP - dr inż. Piotr Szymczak. Wprowadzony został uroczyście sztandar SEP i odegrano hymn państwowy. Obrady Zjazdu prowadził kol. Sławomir Cieślik (O. Bydgoski). W prezydium Zjazdu zasiedli kol.kol.: Aleksandra Rakowska (O. Poznański), Stefan Mazurkiewicz (O. Szczeciński), Zuzanna Szumichora (O. Gdański), Jan Pytlarz (O. Wrocławski). Uczestnicy Zjazdu uczcili chwilą ciszy zmarłych członków SEP. Podczas obrad Zjazdu pracował... więcej»

WYDAWNICTWA
Już wkrótce ukaże się.Stabilność systemu elektroenergetycznego Jan Machowski, Zbigniew Lubośny: Stabilność systemu elektroenergetycznego. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2018.Autorzy postarali się w przystępny sposób wyjaśnić zjawiska zachodzące w systemie elektroenergetycznym pod wpływem zakłóceń oraz przedstawili opis modeli i metod badania stabilności systemu w praktyce. Książka adresowana jest do studentów, doktorantów uczelni technicznych na kierunkach elektrotechnika i energetyka, słuchaczy studiów podyplomowych, operatorów sieci przesyłowych, projektantów i planistów sieci przesyłowych oraz specjalistów interesujących się pracą systemu elektroenergetycznego. Autorzy w poszczególnych rozdziałach książki prezentują następujące zagadn... więcej»

Konferencje naukowo-techniczne Oddziału Poznańskiego SEP podczas targów EXPOPOWER 2018 (Ryszard Niewiedział)
Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Józefa Węglarza był tradycyjnie głównym organizatorem dwóch konferencji naukowo-technicznych podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2018 w Poznaniu: "Technika świetlna 2018" (24 kwietnia 2018 r.), "Stacje elektroenergetyczne 2018" (25 kwietnia 2018 r.). Obie konferencje odbywały się pod patronatem medialnym Wiadomości Elektrotechnicznych, SPEKTRUM - Biuletynu Organizacyjnego i Naukowo-Technicznego SEP oraz INPE - Miesięcznika Stowarzyszenia Elektryków Polskich.Technika świetlna 2018 W dniu 24 kwietnia 2018 r. odbyła się IX Konferencja Naukowo- Techniczna z cyklu "Bezpieczeństwo i energooszczędność w oświetleniu" Technika świetlna 2018 pod patronatem Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP oraz Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego POL-Lighting. Głównym organizatorem był Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich, natomiast współorganizatorami konferencji byli Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Międzynarodowe Targi Poznańskie. Radzie Programowej IX Konferencji przewodniczył dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz z Politechniki Poznańskiej. Ponadto w skład Rady Programow... więcej»

2018-7

zeszyt-5566-wiadomosci-elektrotechniczne-2018-7.html

 
W numerze m.in.:
Niełatwe początki Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej DOI:10.15199/74.2018.7.6

Historia powstania Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej wypełniona jest wieloma burzliwymi wydarzeniami, tak jak burzliwe były losy polskiego społeczeństwa w epoce fin de siècle. Był to okres znacznego rozwoju gospodarczego ziem polskich oraz intensyfikowania dążeń do odtworzenia samodzielnego bytu kraju. Jednym z istotnych nurtów tych starań było zbudowanie wyższego szkolnictwa technicznego z polskim językiem wykładowym. Niestety nie było to możliwe pod panowaniem władz carskich. Politechnika mogła rozpocząć działalność dopiero w roku 1915, dzięki niestrudzonym działaczom, którzy na długo przed I wojną światową wierzyli, że Polska odzyska niepodległość i przygotowywali środki do budowy jej przyszłych instytucji. Zagadnieniom tym poświęcono artykuł [4], niniejszy stanowi jego uzupełnienie, kreśli szczególnie sylwetki osób, którym zawdzięczamy powstanie pierwszego wydziału elektrycznego w Polsce. W roku 1906 zostało zawiązane Towarzystwo Kursów Naukowych. Wkrótce utworzyło ono Wydział Techniczny, który z różnym skutkiem organizował kursy wieczorowe dla techników. Wybuch wojny światowej obudził nadzieje na odzyskanie niepodległości. Antycypując przyszłe wydarzenia Rada Naukowa Wydziału Technicznego Towarzystwa Kursów Naukowych powołała Komisję Politechniczną. Ze swojego grona wytypowała trzech przedstawicieli - dwóch z nich zostało później rektorami Politechniki Warszawskiej (Zygmunt Straszewicz, Stanisław Patschke). Następnie zaproszono delegatów warszawskiego Stowarzyszenia Techników w Warszawie i Koła Przemysłowców, dwóch profesorów istniejącego Carskiego Instytutu Politechnicznego (oczywiście Polaków) oraz wykładowców Szkoły Wawelberga i Rotwanda. Wkrótce dokooptowano trzech kolejnych przedstawicieli nauki i przemysłu. Komisja zaprojektowała wydziały przyszłych polskich politechnik, głównie warszawskiej i zakończyła swe prace w czerwcu 1915 r. W latach 1899-1901 zbudowano pierwsze gmachy Politechniki Wars... więcej»

XXI Seminarium ENERGOTESTU "Automatyka w elektroenergetyce" (Michał Kaźmierczak)
W dniach 25-27 kwietnia 2018 r. w Hotelu Czarny Potok Resort&SPA w Krynicy-Zdrój odbyło się kolejne seminarium. Tematem wiodącym tegorocznego seminarium było "Bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego". Referaty były poświęcone ważnym, bieżącym i przyszłym zagadnieniom dotyczącym: automatyki, systemów sterowania, urządzeń i układów elektrycznych w przesyle, dystrybucji oraz w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych i przemyśle. Organizatorem seminarium była firma Energotest z Gliwic. Patronat merytoryczny sprawowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W obradach uczestniczyło ponad 220 osób reprezentujących krajową elektroenergetykę zawodową (przesył, rozdział, wytwarzanie) i przemysłową, firmy inżynierskie, ośrodki akademickie oraz firmy współpracując... więcej»

Nowe rozwiązania techniczne w rozdzielnicach produkcji ELEKTROBUDOWY DOI:10.15199/74.2018.7.3
(Stanisław Wapniarski)

System przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w Polsce od wielu lat był niedoinwestowany. Skutkiem takiego zaniedbania jest częściowa degradacja stanu technicznego linii, stacji i urządzeń elektroenergetycznych, co powoduje zmniejszenie tempa rozwoju kraju i pogorszenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Polscy operatorzy sieci oraz dystrybutorzy energii elektrycznej muszą sprostać wyzwaniom wynikającym nie tylko ze spodziewanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, lecz także z faktu że coraz większy udział w polskim rynku odbiorców energii mają małe i średnie przedsiębiorstwa oraz następuje wzrost zużycia energii przez odbiorców komercyjnych. W Polsce powstaje również coraz więcej odnawialnych źródeł energii o rozproszonej lokalizacji, które potrzebują dostępu do sprawnej sieci dystrybucji energii z wchodzącymi w ich skład nowoczesnymi rozdzielniami. W związku z powyższym istnieje konieczność opracowywania nowych i doskonalenia istniejących rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń zasilających i rozdzielczych. Wręcz niezbędne staje się dzisiaj wprowadzanie na rynek rozwiązań mających coraz wyższe parametry techniczne, wysoką niezawodność i wyposażenie w systemy zdalnej diagnostyki i monitorowania stanu pracy. ELEKTROBUDOWA jest krajowym liderem w produkcji rozdzielnic średniego napięcia, produkującym prefabrykowane rozdzielnice w obudowach metalowych od początku lat 70. ub.w. Firma od kilkudziesięciu już lat specjalizuje się w produkcji rozdzielnic przeznaczonych do pierwotnego rozdziału energii. Minione dziesięciolecia były okresem: bezustannego zwiększenia poziomu technicznego rozdzielnic, ich technicznych parametrów, rozbudowy asortymentu produkcyjnego. W połowie lat 80. podjęto decyzję o skonstruowaniu pierwszych łukoochronnych, dwuczłonowych i przedziałowych rozdzielnic średnich napięć - zgodnych z wprowadzoną w 1981 r. przełomową normą IEC 298. Spółka w sposób ciągły monitoruje potrzeby rynku i kli... więcej»

Seminarium szkoleniowe "Nowoczesne technologie w stacjach i sieciach elektroenergetycznych" ELSEP 2018 (Krzysztof Woliński)
17 maja 2018 r., jak co roku, w Auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej odbyło się XVI już seminarium szkoleniowe kadry inżynieryjno-technicznej poświęcone zagadnieniom eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Organizatorami seminarium byli: Komisja Szkoleniowa Oddziału Białostockiego SEP, PGE Dystrybucja, Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej oraz Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (POIIB). Patronat honorowy sprawował JM Rektor Politechniki Białostockiej - prof. dr hab. inż. Lech Dzienis. W seminarium wzięło udział ok. 250 osób, które reprezentowały szerokie grono elektryków z terenów województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego oraz zaproszeni goście. W zorganizowanej części wystawienniczej wzięło udział kilkanaście firm prezentujących swoje wyroby oraz najnowsze rozwiązania w energetyce i przemyśle. Uczestników, sponsorów oraz zaproszonych gości powitali: prezes Oddziału Białostock... więcej»

WYDAWNICTWA
Podstawy konstrukcji maszyn Ryszard Knosala, Aleksander Gwiazda, Andrzej Baier, Piotr Gendarz: Podstawy konstrukcji maszyn. Ćwiczenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018 W Przedmowie Ryszard Knosala napisał: (…) Rodzaj zadań i struktura książki odpowiadają wymaganiom dydaktycznym. W ramach ćwiczeń studenci są zobowiązani opanować sposób rozwiązywania zadań obliczeniowych związanych z konstrukcją elementów i podzespołów różnych maszyn. Książka jest adresowana do studentów wydziałów mechanicznych uczelni technicznych, a także do wydziałów pokrewnych - inżynieria produkcji, mechatronika, automatyka i robotyka oraz do inżynierów bez doświadczenia konstruktorskiego. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: Połączenia wciskane, Połączenia tarciowe, Połączenia postaciowe - wpustowe, wielowypustowe, wieloboczne, Połączenia śrubowe - kołnierzowe, śrubowe z wykorzystaniem śrub podatnych, Połączenia spawane - połączenie podstawy manipulatora z płytą fundamentową, złożone połączenia spawane, Sprzęgło kołnierzowe, Hamulec klockowy, Weryfikacja sprężyny, Poprzeczne łożysko hydrodynamiczne, Łożyska toczne - modyfikacja rozwiązania konstrukcyjnego, Przekładnia pasowa - z pasem klinowym, z pasem zębatym, pasowa-transportowa, Przekładnia zębata - walcowa, stożkowa, Weryfikacja zmęczeniowa zębnika stożkowego. Książka jest bogato ilustrowana, szczególnie w rozdziałach dotyczących zakresu obciążeń zewnętrznych i rozkładu naprężeń ... więcej»

2018-6

zeszyt-5538-wiadomosci-elektrotechniczne-2018-6.html

 
W numerze m.in.:
Sygnalizatory zwarć firmy ZAE
Firma ZAE jest producentem sygnalizatorów zwarć w sieciach kablowych SN. Obecnie najnowsza wersja, oznaczona CPZ®-4S, ma nowe funkcje. W artykule zaprezentowano jego możliwości. Sygnalizator zwarć typu CPZ®-4S jest urządzeniem pomiarowo -sygnalizacyjnym umożliwiającym szybką identyfikację uszkodzenia w ciągach kablowych sieci SN. Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji zwarć doziemnych i międzyfazowych w jednym lub dwóch torach kablowych jednocześnie. Sygnalizator CPZ®-4S może być stosowany w sieciach kablowych lub kablowo-napowietrznych: - skompensowanych z automatyką AWSC, - ze stale uz... więcej»

O niektórych rozwiązaniach chińskich wytwórców urządzeń EAZ DOI:10.15199/74.2018.6.11
(Piotr Olszowiec)

Urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) produkcji chińskiej są w naszym kraju praktycznie nieznane. Warto zatem zaznajomić się z niektórymi nowatorskimi rozwiązaniami opracowanymi i stosowanymi w energetyce Państwa Środka. W artykule dokonano skrótowego przeglądu osiągnięć chińskich projektantów i konstruktorów na przykładzie zespołów automatyki zabezpieczeniowej bloku generator - transformator (typu PCS-985B) produkcji firmy NR Electric Co. Ltd. - lidera na tamtejszym rynku urządzeń EAZ. Na szczególne wyróżnienie zasługuje innowacyjna metoda poprawy czułości wykrywania zwarć, która została zaimplementowana w rozmaitych funkcjach zabezpieczeniowych wspomnianego wytwórcy. Metoda wykrywania zwarć niskoprądowych Metoda, określana skrótem DPFC (Deviation of Power Frequency Component) [1], jest przeznaczona do wykrywania zwarć o stosunkowo niewielkich prądach, nieodbiegających znacznie od prądów obciążenia występujących w stanie bezzakłóceniowym. Algorytmy działania funkcji wg tej metody posługują się nie faktycznymi prądami zwarcia, lecz ich przyrostami względem wartości w stanie przedzakłóceniowym. Istotę tego sposobu można objaśnić na przykładzie zabezpieczenia różnicowego linii zasilanej jednostronnie w przypadku zwarcia trójfazowego (rys. 1). W stanie przedzakłóceniowym (indeks pz) przez strefę chronioną (czyli linię L) przepływa prąd Iobc.pz. Prąd hamowania zabezpieczenia różnicowego wynosi Ih-pz = (Ih1-pz + Ih2-pz )/2 = Iobc/n, a prąd różnicowy Ir-pz = 0. Po wystąpieniu zwarcia (indeks z) trójfazowego w strefie chronionej prądy w obwodzie zabezpieczenia wynoszą Ih1-z = (Iobc,z + Iz)/n, Ih2-z = Iobc.z/n, gdzie Iobc.z jest prądem obciążenia płynącym w czasie zwarcia. W ogólnym przypadku przyjmuje się, że Iobc.pz ≠ Iobc.z. Zatem Ih-z = ( Ih1-z + Ih2-z)/2 = (Iobc.z + 0,5Iz)/n, Ir-z = Ih1-z - Ih2-z = Iz/n. Natomiast przyrosty prądu hamowania i różnicowego w stosunku do stanu przedzakłóceniowego ... więcej»

LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI Prof. dr hab. inż. Zbigniew Stein (1931-2018)
Zbigniew Stein urodził się 9 lipca 1931 r. w Poznaniu. W latach 1950-1953 studiował na Wydziale Elektrycznym Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu i uzyskał dyplom inżyniera elektryka. Studia drugiego stopnia kontynuował na Zamkniętym Kursie Magisterskim zorganizowanym dla asystentów ówczesnej Szkoły Inżynierskiej. Dyplom magistra inżyniera elektryka uzyskał w 1957 r. już na Politechnice Poznańskiej. Uchwałą w 1964 r. Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej nadała Mu stopień naukowy doktora nauk technicznych. Ta sama Rada Wydziału, uchwałą w 1978 r., nadała Mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych. W 1986 r. uzyskał tytuł naukowy profesora. Działalność zawodowa prof. Zbigniewa Steina w szkolnictwie wyższy... więcej»

Automatyka REZIP - autonomiczny system FDIR (Fault Detection, Isolation and Restoration) DOI:10.15199/74.2018.6.8
(Lech Wierzbowski)

Dyskusje na temat układów identyfikacji zwarć i restytucji zasilania [1-3, 5] koncentrują się na systemach centralnych realizowanych z poziomu SCADA. Wynika to z faktu, że pierwsze wdrożenia w tym zakresie zostały zrealizowane przez firmy, których systemy sterowania i nadzoru SCADA są wykorzystywane przez energetykę. Rodzi się jednak pytanie, czy słuszna jest koncepcja zakładająca budowę systemów scentralizowanych obejmujących zasięgiem duże obszary sieci, analizujących bardzo duże ilości danych, zależna w dużym stopniu od stanu łączności oraz czy sterowanie prostymi operacjami przywracania zasilania w awariach lokalnych należy również włączać w ten system. W artykule [4] zwrócono uwagę na zależność efektywnego działania automatyki restytucyjnej od liczby punktów podziału. Innymi słowy od liczby linii tworzących kierunki alternatywnego zasilania. Takie spojrzenie na automatyzację sieci pozwala na zdefiniowanie głównych ról dla systemu lokalnego i centralnego. W przypadku awarii lokalnej proces identyfikacji zwarcia, wydzielenia i minimalizacji obszaru awarii, przywrócenia zasilania na obszarach nie objętych awarią opiera się na stosunkowo prostym algorytmie. Obniżenie wskaźników SAIDI i SAIFI można osiągnąć wykorzystując alternatywnie system SCADA lub automatykę urządzeń zainstalowanych już w sieci. Urządzeniem umożliwiającym m.in. stworzenie autonomicznego systemu FDIR jest reklozer KTR27 (Rec25_Al) firmy Tavrida Electric. W dalszej części artykułu zostały przedstawione rozwiązania już wdrożone w energetyce nie wykorzystujące systemów łączności (będących podstawą działania systemów centralnych) a umożliwiające osiągnięcie tych samych efektów. Systemy lokalne są w stanie zagwarantować zasilanie obszarów nie objętych awarią z dwóch, trzech kierunków rezerwowych, natomiast na pewno optymalizacja zasilania dla dużych awarii obejmujących większe obszary wymaga wsparcia systemu centralnego, który w swoim działaniu jest w stanie uw... więcej»

Wystąpienie prezesa SEP Piotra Szymczaka podczas inauguracji konferencji "Budowa elektrowni jądrowej - technologia, finansowanie, bezpieczeństwo i zarządzanie projektem" (23 kwietnia 2018 r., Poznań, EXPOPOWER, MTP)
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Drodzy Goście, Koleżanki i Koledzy, Wiemy wszyscy, że energia elektryczna warunkuje możliwości rozwoju cywilizacji technicznej zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Dostrzegając wagę tej problematyki Stowarzyszenie Elektryków Polskich, założone w 1919 r. - mamy 99 lat i został rok do 100-lecia - podejmowało na przestrzeni lat szereg działań na rzecz rozwoju polskiej energetyki. Niezwykle ważnym wydarzeniem w ostatnim czasie był zorganizowany w dniach 1-2 grudnia 2014 r. II Kongres Elektryki Polskiej. Kongres podjął decyzję o przygotowaniu raportu "Energia elektryczna dla pokoleń". Ten dokument pokongresowy został zaprezentowany podczas debaty podsumowującej II KEP 11 kwietnia 20... więcej»

2018-5

zeszyt-5501-wiadomosci-elektrotechniczne-2018-5.html

 
W numerze m.in.:
Wielofunkcyjny tester urządzeń stacyjnych
CPC 100 firmy OMICRON jest wielofunkcyjnym testerem służącym do prac uruchomieniowych i serwisowania urządzeń na stacji. Zastępuje on kilka pojedynczych testerów, redukując koszty transportu, szkoleń jak również minimalizuje czas testów. Rozwiązanie wszystko w jednym Wszechstronny tester CPC 100 może być praktycznie stosowany do wielu standardowych i diagnostycznych testów różnych urządzeń elektrycznych, tj. transformatorów mocy, przekładników prądowych i napięciowych, wyłączników, rozdzielni, maszyn wirujących, systemów uziemień, jak również kabli i linii napowietrznych. Ab... więcej»

Chcesz efektywnego energetycznie centrum danych? Zbuduj je pod wodą
Cutler B., Fowers S., Kramer J., Peterson E.: Want an Energy-Efficient Data Center? Build It Underwater. Microsoft wants to submerge data centers to keep them cool and to harvest energy from the sea. IEEE Spectrum 2017 March. Opracował - Witold Bobrowski. Gdy Sean James, który pracuje w centrum danych Microsoftu, zasugerował, że firma szuka farmy serwerów w całości pod wodą, jego koledzy nieco wątpili. Ale dla Jamesa, który wcześniej służył na pokładzie łodzi podwodnej dla US Navy, centra danych pod falami - mają sens. Ta taktyka, twierdził, może nie tylko ograniczyć koszty chłodzenia maszyn, które są ogromnym wydatkiem dla wielu centrów danych operatorów, ale może również zmniejszyć koszty budowy, ułatwić zasilanie tych urządzeń z odnawialnych źródeł energii, a nawet poprawić ich wydajność. Wraz z Toddem Rawlingsem, innym inżynierem Microsoftu, James stworzył białą księgę promującą ideę. To pokazywało, jak budowa podwodnych centrów danych może wpomóc Microsoft i innych dostawców. W wielu innych dużych firmach takie pomysły mogły nie zostać zrealizowane. Ale naukowcy Microsoft mają doświadczenie w rozwiązywaniu problemów o dużym znaczeniu dla firmy, nawet jeśli sięga to daleko poza podstawową wiedzę Microsoftu. Kluczem do sukcesu jest tworzenie zespołów inżynierskich z pracowników firmy Microsoft z kolegami z firm partnerskich. W sierpniu 2014 r., zespół zajmujący się realizacją pomysłów Jamesa, rozpoczął pracę nad projektem "Natick", nazwanym tak bez konkretnego powodu, innego niż to iż grupa badawcza lubiła nazywać projekty wg miast w stanie Massachusetts. I zaledwie 12 miesięcy później, powstał prototyp urządzenia obsługującego dane pod Pacyfikiem. Projekt "Natick" miał wiele przeszkód do pokonania. Pierwszą z nich było oczywiście utrzymanie suchości wewnątrz dużego stalowego pojemnika. Inny problem stanowiło chłodzenie serwerów otaczającą wodą morską. W końcu pojawiła się kwestia tego, jak radzić sobie z... więcej»

Zastosowanie filtrów aktywnych w sieciach przemysłowych DOI:10.15199/74.2018.5.2
(Grzegorz Hołdyński, Zbigniew Skibko, Radosław Wiśniewski)

Coraz więcej urządzeń przemysłowych oraz użytku domowego wyposażonych jest w obwody energoelektroniczne, które zapewniają nie tylko prawidłową pracę danego urządzenia ale również pozwalają na ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Najczęściej są to urządzenia o charakterystykach nieliniowych, przez co wprowadzają do sieci elektrycznej zakłócenia w postaci wyższych harmonicznych, przy czym harmoniczną nazywa się składową przebiegu (np. sinusoidalnego) o częstotliwości, która jest całkowitą krotnością częstotliwości podstawowej. W celu określenia zawartości wyższych harmonicznych prądu przebiegu odkształconego, stosuje się współczynnik THDI (total harmonic distortion), zdefiniowany jako stosunek wartości skutecznej wyższych harmonicznych sygnału do wartości skutecznej harmonicznej podstawowej. Zazwyczaj jest on podawany w procentach. Wartość współczynnika określającego odkształcenie prądu opisuje więc zależność [1, 3, 8] gdzie: Ih - wartość skuteczna h-tej harmonicznej prądu, I1 - wartość skuteczna podstawowej harmonicznej prądu. Wartość współczynnika określającego odkształcenie napięcia (THDU) wyznacza się w sposób analogiczny. Odkształcony prąd, wynikający z pracy odbiorników nieliniowych, powoduje zniekształ- 100 1 2 2 =   = I I THD h h I cenia przebiegu napięcia zasilającego. Ma to nie tylko negatywny wpływ na prawidłową pracę urządzeń, ale powoduje również wzrost strat mocy i energii elektrycznej [5-7]. Według przeprowadzonych badań, obecność wyższych harmonicznych w prądzie obciążenia powoduje dodatkowy przyrost wartości temperatury występującej w kablach (przewodach) zasilających nawet do 5°C. Przyjmuje się, że długotrwałe utrzymywanie się temperatury przewodu wyższej o 8°C od temperatury dopuszczalnej długotrwale skraca żywotność materiału izolacyjnego nawet o połowę. W skrajnych przypad... więcej»

Seminarium szkoleniowe kadry inżynieryjno-technicznej "Nowoczesne technologie w stacjach i sieciach elektroenergetycznych" (Krzysztof Woliński)
Komisja Szkoleniowa Oddziału Białostockiego SEP zorganizowała 28 marca 2018 r. spotkanie kadry inżynieryjno-technicznej poświęcone nowościom technicznym w budowie urządzeń stosowanych w rozdzielniach średniego napięcia i sieciach elektroenergetycznych. Obrady odbyły się Domu Technika NOT w Białymstoku. W seminarium uczestniczyło ponad 80 osób,... więcej»

LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI - Doc. dr inż. Jan Andrzej Strojny (1933-2017) (Jan Strzałka)
Doc. dr inż. Jan Andrzej Strojny urodził się 21 czerwca 1933 r. we Lwowie. Jego rodzice to Tadeusz Strojny i Mieczysława Kamila z domu Mildner. Ojciec był nauczycielem fizyki (przed wojną we Lwowie, a po wojnie w Krakowie m.in. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Nowodworskiego), a matka nauczycielką szkoły podstawowej, następnie poświęciła się prowadzeniu domu. Po ukończeniu szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego kol. Jan Andrzej Strojny rozpoczął studia wyższe w 1951 r. na Politechnice Wrocławskiej, ukończył je w roku 1956 na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W roku 1956 rozpoczął pracę w AGH w Katedrze Urządzeń Sieci Elektrycznych pod kierunkiem prof. Stanisława Bladowskiego. W roku 1965 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, w roku 1971 został mianowany docentem. W latach 1972-1989 był kierownikiem Zakładu Technologii Urządzeń Elektroenergetycznych. W kadencji 1975-1978 był prodziekanem Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH. W latach 1978-1982 był zastępcą dyrektora, a w latach 1982-1984 dyrektorem Instytutu Elektroenergetyki AGH. Był promotorem czterech prac doktorskich oraz recenzentem kilkunastu. Jest autorem wielu prac naukowych i publikacji z zakresu elektroenergetyki, głównie w dziedzinie kondensatorów do kompensacji mo... więcej»

2018-4

zeszyt-5483-wiadomosci-elektrotechniczne-2018-4.html

 
W numerze m.in.:
Czas w elektroenergetyce: mili-, mikro-, nanosekundy
Na podstawie artykułu: E. Schweitzer i in. "Millisecond, Microsecond, Nanosecond: What Can We Do With More Precise Time?". Biblioteka Schweitzer Engineering Laboratories Inc. Opracował - Piotr Olszowiec. Czas pomaga porządkować zdarzenia i organizować ludzką działalność. Najdawniejsze źródła czasu opierały się na obserwacjach astronomicznych. Czas bardzo długo był lokalny, bezpośrednio związany z miejscem pomiaru. Dopiero podróże morskie i kolejowe wymusiły globalną standaryzację czasu. W celu synchronizacji zegarów przenoszono z miejsca na miejsce najdokładniejsze źródła czasu. W latach 30. XX w. wykorzystano powszechność dostępu do energii elektrycznej, instalując w wielu amerykańskich domach tzw. zegar Hammonda. Był to miernik czasu oparty na specjalnym mechanizmie napędzanym silnikiem synchronicznym. Oczywiście funkcję dokładnego zegara urządzenie to mogło spełniać pod ... więcej»

Testy wskaźników zwarcia z komunikacją do SCADA - doświadczenia z postępowania prekwalifikacyjnego DOI:10.15199/74.2018.4.3
(Bartosz Pawlicki, Michał Janiszewski, Joanna Baraniak, Adam Wojtaszek, Łukasz Świderek)

innogy Stoen Operator jako operator systemu dystrybucyjnego (OSD) odpowiada za niezawodne dostawy energii elektrycznej do odbiorców na terenie Warszawy i gmin ościennych. Od kilku lat w spółce podejmowane są działania inwestycyjne transformujące obecne sieci do smart grid (SG). Transformacja ta dokonuje się m.in. przez pilotażowe instalacje innowacyjnych rozwiązań oraz instalację automatyki i telemechaniki w głębi sieci SN. Obecnie jednym ze strategicznych celów spółki innogy Stoen Operator jest utrzymanie pozycji lidera wśród OSD pod kątem niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców. Stąd podjęto decyzję, że od 2018 r. wszystkie modernizowane i nowo budowane stacje SN/nn będą wyposażone w układy telemechaniki i automatyki - w każdym przypadku wymagana będzie realizacja funkcjonalności wskaźnika zwarcia, a w wybranych punktach również zdalne sterowanie rozłącznikami. Podjęcie takiej decyzji motywuje do sprawdzenia urządzeń, które tak masowo będą instalowane w sieci SN. W tym celu przez blisko 3 miesiące prowadziliśmy testy urządzeń oferowanych na polskim rynku pod kątem spełnienia przez nie wymagań zawartych w "Standardzie dla urządzeń Smart Grid (NS/ST/2017/02)" [1]. W badania zaangażowani byli przedstawiciele komórek wydziałów zajmujących się: planowaniem rozwoju sieci, standaryzacją rozwiązań, eksploatacją układów automatyki i telemechaniki, a także osoby odpowiedzialne za system SCADA. Do testów zostało zaproszonych 17 dostawców, z czego terminowe zgłoszenie do udziału złożyło 10 firm. Po weryfikacji wniosków i dokumentacji do fazy testowej zakwalifikowano 8 rozwiązań - testom tych urządzeń poświęcono dalszą część artykułu. Ze względu na potrzebę przedstawienia problemów tylko od strony technicznej, nie będą prezentowane konkretne nazwy producentów i rozwiązań, a testowane urządzenia będą identyfikowane kolejnymi numerami. Sprawdzenia i testy Podstawą prac z urządzeniami był wcześniej wspomniany już "Standard... więcej»

Medycyna typu AI wkracza do afrykańskich klinik wiejskich
Champlin C., Bell D., Schocken C.: AI Medicine Comes to Africa’s Rural Clinics. Smartphone-based diagnostic tools with an artificial intelligence upgrade could save millions of lives. IEEE Spectrum 2017 May. Opracował - Witold Bobrowski. W Stanach Zjednoczonych mówi się, że AI Medycyna wkracza do afrykańskich klinik wiejskich, a narzędzia diagnostyczne korzystające ze smartfonów, mogą ocalić miliony istnień. AI Medycyna jest skrótem od medycyny wykorzystującej sztuczną inteligencję (AI - Artificial Intelligence - sztuczna inteligencja). W ramach kampanii zapobiegania rakowi szyjki macicy w sześciu krajach afrykańskich, pod hasłem różowej i czerwonej wstążki (Pink Ribbon - Red Ribbon), organizacje pozarządowe współpracują z lokalnymi przychodniami zdrowia w ramach specjalnych wydarzeniach dotyczących badań przesiewowych i edukacyjnych. W wiejskich przychodniach w Kenii kobiety pojawiają się coraz częściej z zaskakującym żądaniem badań szyjki macicy. Ich zaangażowanie jest dobrym znakiem dla kampanii publicznej w zakresie ochrony zdrowia przeciwko rakowi szyjki macicy, prowadzonej w sześciu krajach afrykańskich. Korzystając z akcesoriów optycznych, które przesłaniając smartfon z Androidem i kamery, pracownicy służby zdrowia badają kobiety i wykrywają wczesne objawy raka, co umożliwia im natychmiastowe leczenie. Wkrótce to urządzenie diagnostyczne zostanie udoskonalone. Dzięki sztucznej inteligencji, technologia ta może służyć jako model inteligentnej opieki zdrowotnej w Afryce i poza jej granicami. Kampania dotycząca badań przesiewowych wykorzystuje techniki opracowane przez izraelską firmę MobileODT - skrót oznacza technologię wykrywania optycznego. Pracownicy służby zdrowia korzystają z technologii, zwanej zakresem lepszej oceny wzrokowej EVA (enhanced visual assessment). Smartfon zamienia się w urządzenie podobne do narzędzia, którego używają ginekolodzy do powiększania obrazu szyjki macicy. Aplikacj... więcej»

Strategia sukcesu firmy Elektrometal Energetyka - rozmowa z prezesem Mariuszem Maślanym
Panie Prezesie, jakby Pan w kilku słowach opisał firmę Elektrometal Energetyka? Przede wszystkim jesteśmy dynamiczną spółką ze 100-procentowym kapitałem polskim. Produkujemy aparaturę rozdzielczą, łączeniową i zabezpieczeniową SN, co predysponuje nas do miana kompleksowego dostawcy usług na rynku elektroenergetycznym w sektorze średniego napięcia. Kompleksowego, ponieważ istniejemy w procesie od samego początku - od opracowania koncepcji, przez całościową realizację, aż do dokumentacji powykonawczej, uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji. Wchodzimy w skład dużej, polskiej grupy Elektrometal, która zatrudnia obecnie ok. 500 osób przy przychodach na poziomie 200 mln zł i w tym roku obchodzi 70. rocznicę działalności. Tworzymy nową jakość w obszarach krajowej elektroenergetyki, bazując na synergii młodości i doświadczenia. Wykorzystując zaawansowane technologie, potrafimy efektywnie sprostać ponadstandardowym wymaganiom biznesowym. Spółka w ostatnich latach swojej działalności na mocno konkurencyjnym rynku zrealizowała wiele kluczowych projektów dla strategicznych odbiorców wszystkich obszarów energetyki: dystrybucyjnej, zawodowej, przemysłowej, kopalnianej i trakcyjnej. Nasza lista referencyjna obejmuje najważniejsze spółki elektroenergetyczne w Polsce: PGE Dystrybucja, PGE GiEK, PGE Energia Ciepła, innogy Stoen Operator, KGHM Polska Miedź, Energa Operator, Enea Operator, Tauron Dystrybucja, Tauron Wytwarzanie, Tauron Wydobycie, PERN, PKP Energetyka, PGG, JSW, Grupa AZOTY i wiele innych. Jak widać, trzon naszej działalności, tj. rozdzielnice SN e2ALPHA, aparatura łączeniowa e2BRAVO oraz automatyka zabezpieczeniowa (EAZ) e2TANGO, zyskały uznanie wiodących i kluczowych odbiorców. Co przyczyniło się do tego, że w tak krótkim czasie najważniejsi gracze rynku elektroenergetyki obdarzyli Was aż takim zaufaniem? Na pierwszym miejscu każdej profesjonalnej firmy stoi zawsze kli... więcej»

Współczynniki sezonowych zmian rezystywności gruntu DOI:10.15199/74.2018.4.1
(Witold Hoppel)

Artykuł dedykuję niedawno zmarłemu dr. inż. Witoldowi Jabłońskiemu z Wrocławia, wybitnemu polskiemu specjaliście w dziedzinie uziemień i ochrony od porażeń. W artykule również została wykorzystana Jego nieoceniona wiedza.Współczynniki sezonowych zmian rezystywności gruntu (kE), dalej opisywane czasem skrótowo jako WSZRG, w Polsce są traktowane jak dogmat - spotyka się je w wielu materiałach szkoleniowych, instrukcjach i publikacjach. Powszechnie są stosowane podczas pomiarów rezystancji uziemienia a także projektowania uziemień, chociaż rzadziej.Powszechnie uważa się, że jeśli została dla danego urządzenia elektrycznego wyznaczona maksymalna dopuszczalna rezystancja uziemienia, to należy bezpośredni wynik pomiarów przemnożyć przez współczynnik kE w celu uzyskania wartości maksymalnej w ciągu roku i porównać z wartością dopuszczalną. Artykuł dotyczy przede wszystkim uziemień w elektroenergetyce. Pytania retoryczne: w której z norm jest napisane, że tak należy robić? W żadnej. Nie udało się na ten temat znaleźć śladów w raportach IEC czy ANSI, które często są podstawą do opracowania norm. Czy problem reguluje jakikolwiek przepis o charakterze ogólnopolskim? Nie, nie reguluje. W artykule przedstawiono krytyczną ocenę tych współczynników, jednakże ostateczna propozycja sposobu uwzględniania zmian wilgotności i temperatury gruntu na rezystancję uziemienia jest tylko bardzo ogólna. Powodem tego jest ogromna złożoność zjawiska, która wymagałaby przeprowadzenia kilkuletnich badań w różnych częściach Polski. A i tak efekt byłby niezadowalający, bo zawsze znajdzie się miejsce nie pasujące do założeń. Omawiane współczynniki stosuje się w odniesieniu do rezystywności zastępczej gruntu, która jest zdefiniowana następująco: ● Rezystywność zastępcza gruntu (ρE) - rezystywność gruntu jednorodnego, w którym rezystancja uziemienia o określonym typie i rozmiarach jest taka sama jak w rzeczywistym gruncie niejednorodnym. ● Współ... więcej»

2018-3

zeszyt-5442-wiadomosci-elektrotechniczne-2018-3.html

 
W numerze m.in.:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Bytnar (1937-2017) (Jerzy Przybysz, Sylwia Wróblewska)
14 sierpnia 2017 r. zmarł prof. dr hab. inż. Andrzej Bytnar, wybitny specjalista w dziedzinie maszyn elektrycznych, wieloletni pracownik Instytutu Energetyki. Andrzej Stefan Bytnar urodził się 4 sierpnia 1937 r. w Wielkich Oczach na Podkarpaciu w rodzinie inteligenckiej. Jego ojciec był matematykiem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do szkoły podstawowej oraz do liceum ogólnokształcącego uczęszczał w Przemyślu. W 1956 r. podjął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W czerwcu 1962 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera elektryka, przedstawiając pracę magisterską z dziedziny maszyn elektrycznych, ocenioną jako bardzo dobrą. W styczniu 1962 r. został zatrudniony w Instytucie Energetyki w Pracowni Eksploatacji Maszyn Elektrycznych, początkowo na stanowisku pracownika inżynieryjno-technicznego, później asystenta, starszego asystenta, a od 1968 r. na stanowisku adiunkta. W pracach naukowo-badawczych Instytutu Energetyki zajmował się m.in. zagadnieniami: wpływu częstych uruchomień genera... więcej»

XXVI Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO 2018, XVI Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2018 (Krzysztof Woliński)
W dniach 31 stycznia - 2 lutego 2018 r. w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI odbyły się kolejne edycje Targów Światło, Elektrotechnika oraz Wystawa TELETECHNIKA.Targom towarzyszyło kilkanaście szkoleń dla: projektantów, architektów, wyższej kadry dozoru technicznego oraz dla osób odpowiedzialnych za inwestycje w energetyce, budownictwie,... więcej»

Kontrola izolacji doziemnej w sieciach niskiego napięcia z uziemionym punktem neutralnym DOI:10.15199/74.2018.3.7
(Piotr Olszowiec)

Stan izolacji doziemnej jest głównym czynnikiem decydującym o bezpieczeństwie pracy sieci elektrycznych. Degradacja własności izolacji elektrycznej jest zwykle procesem stopniowym i dlatego szybkie jego ujawnienie może zapobiec poważnym zagrożeniom urządzeń (pożarowym, wybuchowym) i osób (porażeniowym). W odróżnieniu od sieci izolowanych względem ziemi monitoring izolacji doziemnej w układach z uziemionym punktem neutralnym (typu TN) napotyka istotne utrudnienia z uwagi na ich galwaniczne połączenie z ziemią. Obecnie podstawowym i w zasadzie jedynym sposobem badania stanu izolacji w sieciach TN niskiego napięcia jest pomiar okresowy za pomocą megomierza po wyłączeniu zasilania. Brakuje natomiast rozwiązań technicznych zapewniających ciągłą kontrolę oporności izolacji doziemnej w warunkach roboczych. Nieliczne dostępne w literaturze rosyjskiej układy pomiarowe pochodzą z lat 70-80. XX w. i nie doczekały się szerszego zastosowania, głównie z powodu trudności współpracy... więcej»

120. rocznica urodzin prof. Janusza Groszkowskiego
W tym roku mija 120 lat od urodzin Janusza Groszkowskiego. Korzystając z tej okazji przypominamy dokonania i formy upamiętnienia tego wybitnego naukowca [2].Janusz Groszkowski (rys. 1) urodził się 21 marca 1898 r. w Warszawie. Po ukończeniu w 1915 r. Szkoły Handlowej Zgromadzenia Kupców w Warszawie rozpoczął studia elektrotechniczne na Politechnice Warszawskiej. W latach 1919-1922 przebywał w Oficerskiej Szkole Łączności w Paryżu, a po powrocie uzyskał dyplom Politechniki Warszawskiej. Po studiach pozostał na uczelni, prowadząc wykłady z podstaw elektroniki i lamp elektronowych oraz zajmował się pracą naukową. W 1928 r. otrzymał stopień doktora nauk technicznych i objął Katedrę Radiotechniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W 1929 r. został profesorem nadzwyczajnym. W 1935 r. został mianowany na profesora zwyczajnego, w tym samym roku został też dziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, pełniąc tę funkcję do 1937 r. Był też jednym z organizatorów utworzonego w 1929 r. Instytutu Radiotechnicznego w Warszawie. Współorganizował Stowarzyszenie Elektryków Polskich, w latach 1936-1937 był jego prezesem. Po wybuchu II wojny światowej Janusz Groszkowski wyjechał do Lwowa, gdzie w latach 1940-1941 pracował w Instytucie Politechnicznym. Po powrocie do Warszawy wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Technicznej, która powstała na zamkniętej Politechnice Warszawskiej. Jednocześnie zajmował się działalnością konspiracyjną, prowadzone prace pozwoliły m.in. na ochronę przed niemieckimi pociskami V2. Po wojnie przez dwa lata pracował na Politechnice Łódzkiej, a w 1946 r. ponownie podjął pracę na Politechnice Warszawskiej (do przejścia na emeryturę w 1968 r.), prowadząc wykłady na Wydziale Elektrycznym, następnie na Wydziale Łączności. W 1952 r. organizował Zakład Elektroniki PAN, przemianowany w 1966 r. na Instytut Technologii Elektronowej PAN. W latach 1961-1963 kierował Instytutem Podstawowych Probl... więcej»

Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP (Krzysztof Woliński)
1 lutego 2018 r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej (KAE) SEP. Celem spotkania było podsumowanie działalności w kadencji 2014-2018 oraz wybór władz KAE SEP na nową kadencję. Komitet zrzesza aktualnie 140 członków i jego działalność w okresie sprawozdawczym koncentrowała się głównie na organizacji konferencji i seminariów. Zebranych oraz prezesa SEP - Piotra Szymczaka powitał przewodniczący KAE SEP prof. Eugeniusz Rosołowski. Przedstawił program zebrania oraz zaproponował wybór przewodniczącego zebrania. Obrady poprowadził kol. Krzysztof Borkiewicz. Prezes SEP Piotr Szymczak pogratulował członkom Komitetu sukcesów w działalności na forum Stowarzyszenia oraz przedstawił program działalności SEP w najbliższym czasie. Następnie wręczył odznaczenia i medale SEP przyznane przez Zarząd Główny SEP z okazji 30-lecia powstania Komi... więcej»

2018-2

zeszyt-5413-wiadomosci-elektrotechniczne-2018-2.html

 
W numerze m.in.:
XX Jubileuszowe Sympozjum Oddziału Poznańskiego SEP "Sieci i instalacje 2017" (Ryszard Niewiedział)
W dniach 22 i 23 listopada 2017 r. w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu odbyło się XX Jubileuszowe Sympozjum z cyklu "Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne". Sympozja te - zgodnie ze swoją wieloletnią tradycją - stanowią forum wymiany doświadczeń między specjalistami szeroko pojętej elektryki: elektrotechników, energetyków, elektroników, teletechników, automatyków, informatyków. Bieżąca edycja Sympozjum miała tytuł: "Sieci i instalacje 2017". Tematyka XX Sympozjum obejmowała następujące zagadnienia: - elektromobilność w Polsce - stan aktualny, - infrastruktura krajowej sieci elektroenergetycznej w XXI w., - od wyłącznika do IoT - ewolucja funkcjonalności instalacji elektrycznych w budynkach, - projektowanie i eksploatacja sieci przesyłowych, rozdzielczych i dystrybucyjnych, - projektowanie i eksploatacja instalacji w obiektach klasycznych i inteligentnych, - wybrane zagadnienia z ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej i odgromowej, - sterowanie, monitorowanie i zarządzanie w elektroenergetyce.Organizatorami Sympozjum byli: Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Józefa Węglarza, Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Sympozjum odbywało się pod patronatem medialnym: Wiadomości Elektrotechnicznych, Biuletynu Organizacyjnego i Naukowo-Technicznego SEP - SPEKTRUM, Miesięcznika Stowarzyszenia Elektryków Polskich - INPE oraz elektro.info. Celem XX Jubileuszowego Sympozjum było przedstawienie najnowszych osiągnięć naukow... więcej»

Jan Stefan Manitius (1911-1996) (Andrzej Marusak)
Magister inżynier elektryk, wybitny konstruktor maszyn elektrycznych i energoelektronicznych układów napędowych górniczych i hutniczych, profesor AGH, członek honorowy SEP (1994 r.). Urodzony 19 kwietnia 1911 r. w Zduńskiej Woli jako syn Gustawa Hermana Romualda - pastora w Zduńskiej Woli, zamordowanego przez Niemców w 1940 r. i Marii Marty z domu Kleindienst. Szkołę średnią (Gimnazjum im. Ignacego Paderewskiego) ukończył w Poznaniu (1928 r.). Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej uzyskując dyplom inżyniera elektryka ze specjalnością maszyny elektryczne (1935 r.). W latach 1935-1936 odbywał zasadniczą służbę wojskową w Szkole Podchorążych Łączności w Zegrzu, którą ukończył w stopniu plutonowego podchorążego. W latach 1936-1939 pracował w Państwowych Zakładach Telei Radiotechnicznych w Warszawie (PZT), zajmując się głównie maszynami elektrycznymi do zasilania dużych radiostacji. Tam opracował kilka oryginalnych konstrukcji maszyn opatentowanych w Polsce. We wrześniu 1939 r. został ewakuowany wraz z częścią załogi PZT do Rumunii. Stamtąd przedostał się do Francji, gdzie - jako dowódca plutonu w randze podporucznika - otrzymał przydział do 2. Dywizji Strzelców Pieszych Armii Polskiej dowodzonej przez gen. Prugar-Ketlinga. Brał udział w ciężkich walkach tej Dywizji z grupą pancerną gen. Guderiana w rejonie Doubs pod granicą szwajcarską. Po wyczerpaniu amunicji dywizja w sz... więcej»

Wdrożenie układu magazynowania energii w sieci innogy Stoen Operator DOI:10.15199/74.2018.2.3

Włączenie do sieci energetycznej rozproszonych źródeł energii i zapewnienie ciągłości dostaw odbiorcom narzuca operatorom systemów dystrybucyjnych konieczność rekonfiguracji sieci energetycznej. Podejmowanie właściwych decyzji przełączeniowych wymaga zastosowania technologii smart grid, w tym gromadzenia przesyłanych zdalnie danych oraz ich analizy z zastosowaniem elementów sztucznej inteligencji. W ramach prac badawczo-rozwojowych innogy Stoen Operator (innogy SO) opracowało i wdrożyło wspólnie z polskimi dostawcami pierwszy w Warszawie magazyn energii w stacji SN/nn (rozdzielcza stacja transformatorowa). Układ o pojemności ponad 30 kWh został zbudowany z baterii litowo-jonow... więcej»

Spotkanie świąteczno-noworoczne Stowarzyszenia Elektryków Polskich (Krzysztof Woliński)
15 grudnia 2017 r. odbyło się coroczne tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne przyjaciół i sympatyków SEP. Przyjaciele i zaproszeni goście spotkali się w Warszawskim Domu Technika NOT w Warszawie. Zebranych powitał piękną muzyką Johanna Straussa Syna - "Walc Potpourri" Kwartet Smyczkowy Kwadrat z harfą.Prowadzącym spotkanie był Robert Tondera - aktor Teatru Rampa w Warszawie. Powitał serdecznie przybyłych na spotkanie członków i sympatyków SEP oraz zaproszonych gości. W imieniu organizatorów podziękował sponsorom spotkania, firmom: Schneider Electric Polska, Trakcja PRKiI, ELSTER-PKP, Centrum Targowo- -Wys... więcej»

Czesław Wacław Rajski (1905-1992) - inżynier elektronik, specjalista telekomunikacji, teorii obwodów i systemów, teorii informacji oraz zastosowań statystyki matematycznej w przemyśle (Andrzej Marusak)
Urodzony w Kijowie na Ukrainie (30 kwietnia 1905 r.) jako syn Kazimierza i Zofii z Linowskich. Maturę uzyskał w Gimnazjum Męskim im. W. Górskiego w Warszawie (1922 r.). Studia podjął na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, które ukończył w roku 1929 specjalizując się w tzw. prądach słabych. Do wybuchu II wojny światowej pracował jako konstruktor w Państwowych Zakładach Tele- i Radiotechnicznych (PZT) w Warszawie. Najważniejszą konstrukcją wykonaną w PZT pod Jego kierownictwem była międzymiastowa tzw. bezsznurowa centrala telefoniczna dla Warszawy, bardzo nowoczesna w owych czasach. Niektóre jej rozwiązania jeszcze po wojnie uchodziły za nowoczesne. W latach międzywojennych wynalazł i opatentował system modulacji lampowych nadajników telegraficznych, który wszedł do produkcji. Był kilkakrotnie członkiem delegacji polskiej na kongresach CCIF (Comité Consultatif International pour les Communications Téléphoniques a Grandes Distances). Okres okupacji niemieckiej spędził w Warszawie. Na początku roku 1945 wrócił do przerwanej pracy zawodowej w tej samej wytwórni PZT, tym razem na stanowisko dyrektora naczelnego (1945-1948). W okresie 3 lat pracy na tym stanowisku zdołał częściowo odbudować i uruchom... więcej»

2018-1

zeszyt-5404-wiadomosci-elektrotechniczne-2018-1.html

 
W numerze m.in.:
Wykorzystanie pyłu ceramicznego wytworzonego z wyeksploatowanych izolatorów elektrycznych jako napełniacza do zapraw cementowych DOI:10.15199/74.2018.1.8
(Bartosz Zegardło, Paweł Woliński, Marta Chodyka, Daniel Tokarski, Paweł Ogrodnik)

Masowa produkcja oraz popularność produktów ceramicznych generuje problem ich odpadów. Zalety ceramiki, głównie wytrzymałość [1] oraz odporność na warunki środowiskowe, stają się poważną wadą w stosunku do produktu odpadowego. Okres biodegradacji produktów ceramicznych w środowisku naturalnym szacuje się na ok. cztery tysiące lat. Tak duży czas rozpadu automatycznie wymusza opracowanie metod wtórnego wykorzystania odpadowych produktów ceramicznych. Zagadnienie to dotyczy również ceramicznych izolatorów elektrycznych. Ceramiczne izolatory elektryczne to elementy stosowane w elektroenergetyce do podtrzymywania i izolowania elementów przewodzących [2, 6, 7]. Izolatory mogą być w pełni zabudowane lub też mieć przestrzeń pustą we wnętrzu. Ze względu na miejsce zastosowania izolatory dzieli się na: liniowe, stojące, wsporcze, kołpakowe, odciągowe itp. Główną funkcją izolatorów elektrycznych jest funkcja izolacyjna. Ich rolą poboczną jest przenoszenie siły powstałej od wiszących przewodów. Ze względu na to, że izolatory elektryczne w liniach napowietrznych pracują stale w warunkach oddziaływań czynników środowiskowych takich jak: zawilgocenie, procesy zamarzania i rozmarzania materiału, z którego są one wykonywane musi być wytrzymały oraz odporny na te niekorzystne czynniki. Pomimo tego, że w technologii produkcji izolatorów elektrycznych pojawiają się nowoczesne materiały, takie jak: kompozyty żywiczne czy kauczuki sylikonowe, które również spełniają stawiane im wymagania,... więcej»

Nowe zalecenia Polskiej Izby Ubezpieczycieli w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej DOI:10.15199/74.2018.1.6
(Jarosław Wiater)

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) przy współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polskim Komitetem Ochrony Odgromowej SEP, Zespołem Inżynierów Ryzyka PIU opublikowała zalecenia "Zabezpieczenia przed skutkami przepięć i wyładowań piorunowych. Rodzaje, prawidłowe stosowanie i ich wpływ na bezpieczeństwo obiektów budowlanych" [7]. W wydanym komunikacie nr 33 z 2 czerwca 2017 r. [1] Polska Izba Ubezpieczeń przesłała do prezesów i członków zarządów zakładów ubezpieczeń opracowane zalecenia, wpisując się w działania podnoszące bezpieczeństwo obiektów budowlanych. Opracowanie stanowi odpowiedź na coraz większą podatność współczesnych urządzeń na powstawanie szkód w wyniku przepięć. Zauważa się ponadto, że stan techniczny sieci elektrycznej oraz jej zabezpieczenia mają ścisły związek z częstotliwością występowania pożarów. W dokumencie przedstawione zostały podstawowe założenia ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej, zagadnienia związane z analizą ryzyka i wyborem odpowiednich urządzeń zabezpieczających oraz podstawowe zasady ich instalacji i konserwacji. Omówione zostały także najczęściej popełniane błędy przy doborze zabezpieczeń, ich montażu i eksploatacji wraz z opisem skutków takich sytuacji. Wydawnictwo przeznaczone jest dla: przedsiębiorców i osób zarządzających nieruchomościami, pracowników zakładów ubezpieczeń odpowiedzialnych za ocenę ryzyka i likwidację szkód oraz pośredników ubezpieczeniowych. Omawiany dokument dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej PIU, do której link zamieszczono w spisie literatury [7]. W tym artykule zostaną zaprezentowane najważniejsze wytyczne, które bezpośrednio przekładają się na zmniejszenie ryzyka strat piorunowych, kosztów ich likwidacji. Wymagania dla projektanta Budowa obiektu nie jest zadaniem łatwym i wymaga przeprowadzenia wielu działań i prac. Jednym z pierwszych jest zamówienie projektu lub adaptacja gotowego. W tym miejscu inwestor zazwyczaj... więcej»

X Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS 2017 (Krzysztof Woliński)
W Centrum Targowo-Wystawienniczym Targów Lubelskich na terenie Parku Ludowego odbyły się w dniach 14-16 listopada 2017 r. Targi Energetyczne ENERGETICS oraz Targi Wschodnie Dni Kooperacji. Swoje wyroby prezentowało prawie 200 wystawców polskich oraz z: Białorusi, Czech i Niemiec. Głównym partnerem Targów było PGE Dystrybucja. Patronat nad Targami objęli: Ministerstwo Energii, wojewoda lubelski, marszałek województwa lubelskiego, prezydent Lublina, Urząd Regulacji Energetyki, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Polsko-Bi... więcej»

Dokładność modelowania linii WN i jej wpływ na wyznaczone parametry elektryczne DOI:10.15199/74.2018.1.9
(Łukasz Grąkowski, Katarzyna Gębczyk, Andrzej Ł. Chojnacki)

Linie przesyłowe są jednym z podstawowych elementów systemu elektroenergetycznego, dlatego też poprawne określenie ich parametrów jest kluczowe z punktu widzenia analiz systemowych. Dokładna analiza rozpływów mocy bądź prądów zwarciowych nie byłaby możliwa bez wiarygodnego i dokładnego modelu linii, co w znaczący sposób przekłada się na stabilność oraz bezpieczeństwo systemu. Ponadto, poprawne określenie parametrów linii jest bardzo istotne z punktu widzenia nastaw zabezpieczeń elektroenergetycznych. W [5] przedstawiono wpływ sposobu wyznaczania parametrów linii 400 kV na dokładność obliczeń sieciowych. Zgłębiając tą tematykę w artykule podjęto próbę sprawdzenia, czy dokładność modelowania linii 400 kV w znaczący sposób wpływa na jej parametry elektryczne. W artykule omówiono podstawy teoretyczne oraz przeprowadzono symulacje z wykorzystaniem środowiska Matlab/ Simulink oraz EMTP-ATP. Podstawowe parametry elektryczne linii Schemat zastępczy linii elektroenergetycznej odwzorowuje zjawiska zachodzące podczas przesyłu energii elektrycznej. Do najczęściej stosowanych schematów należy schemat typu Π pokazany na rys. 1.Każdą linię elektroenergetyczną można opisać za pomocą: - rezystancji R, - reaktancji X, - konduktancji G, - susceptancji B. Rezystancja linii R związana jest z wydzielaniem energii cieplnej w przewodach podczas przepływu prądu. Wpływ na rezystancję linii ma również efekt naskórkowości oraz temperatura. Rezystancję jednostkową linii oblicza się z następującej zależności (1) gdzie: γ - konduktywność linii [m/Ωmm2], S - przekrój żyły [mm2]. Reaktancja linii X wynika z istnienia pola magnetycznego wokół przewodów [7]. Zależy głównie od wzajemnego położenia przewodów, odległości między nimi oraz indukcyjności wzajemnej wynikającej z wpływu pozostałych przewodów f... więcej»

Dydaktyka elektrotechniki - stany nieustalone w obwodach z gałęzią RL DOI:10.15199/74.2018.1.10
(Andrzej Przytulski)

Obliczanie stanów nieustalonych w liniowych obwodach elektrycznych to klasyczny temat z zakresu teorii obwodów. W praktyce nauczania tego zagadnienia zdarzają się jednak przypadki, które stanowią poważny problem, szczególnie dla studentów spotykających się pierwszy raz z tymi zagadnieniami. Dwie najpopularniejsze metody obliczania stanów dynamicznych to: metoda klasyczna - równań różniczkowych zwyczajnych i chyba częściej obecnie stosowana metoda przekształceń całkowych Laplace’a, służąca nota bene do ich algebraizacji, a w efekcie do ich łatwiejszego rozwiązywania [1, 3, 4]. Oczywiste jest, że obydwie metody dla rozpatrywanego konkretnego przypadku muszą dać identyczne rezultaty. Zdarza się jednak, że stosowanie obydwu metod przynosi zupełnie odmienne wyniki, a interpretacja który z nich jest właściwy, nastręcza pewnych trudności. Przykładem tego mogą być obliczenia stanów nieustalonych w gałęziach zawierających cewki indukcyjne. Poniżej zaprezentowano dwa przykłady, do których studiujący mają zwykle najwięcej pytań. Przykład pierwszy - rozwieranie gałęzi RL W podręczniku [3], na którym wychowało się wiele pokoleń elektrotechników można znaleźć (na s. 917) przykład przedstawiony na rys. 1. Przed przystąpieniem do jego rozwiązania należałoby zacytować autora, który we wstępie do omawiania stanów nieustalonych napisał: Przebiegi prądów i napięć przy zmianach łączeniowych bądź zmianach parametrów obwodu elektrycznego, powinny spełniać następujące postulaty: 1. postulat ciągłości prądu w każdej gałęzi zawierającej element indukcyjny, 2. postulat ciągłości napięcia na każdym elemencie pojemnościowym. Skokowym zmianom w obwodach złożonych z elementó... więcej»

Redakcja:
ul. Ratuszowa 11, pok. 739
03-450 Warszawa
tel.: (22) 619 43 60, (22) 818 95 30
faks: (22) 619 43 60
e-mail: red.we@sigma-not.pl
www: http://wiadomoscielektrotechniczne.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577