wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Prenumerata

Czasopismo Wiadomości Elektrotechniczne dostępne jest w wariantach rocznej prenumeraty wydawniczej:

  • prenumerata papierowa
    – czasopismo tylko w wersji papierowej, w cenie 492 zł brutto (za jego dostarczenie doliczamy opłatę roczną dla miesięczników 42 zł brutto),
  • prenumerata cyfrowa w cenie 402 zł  brutto,
    – czasopismo wyłącznie w wersji cyfrowej jest dostępne na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, prenumerator po zalogowaniu się do Portalu otrzymuje e-mailem link aktywacyjny do zaprenumerowanego tytułu.
  • PAKIET PLUS w cenie 600 zł  brutto – prenumerata w wersji papierowej i cyfrowej oraz bezpłatny dostęp do archiwum tytułu na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl z lat 20042023.

Prenumerator po zalogowaniu się do Portalu otrzymuje e-mailem link aktywacyjny do zaprenumerowanego tytułu:

  • w prenumeracie kolporterskiej oferowanej przez: Kolporter, Garmond,
  • pojedyncze wydania tytułu oraz odrębne artykuły są  dostępne na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl,
  • w sprzedaży pakietowej –  sprzedaż pakietów egzemplarzy czasopisma na zamówienie składanych bezpośrednio w redakcji lub e-mailowo u Wydawcy (prenumerata@sigma-not.pl) przez: stowarzyszenia branżowe, placówki naukowe i badawcze, szkoły i inne.

Prenumeratę można zamówić: