wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Prenumerata

Czasopismo Wiadomości Elektrotechniczne dostępne jest w wariantach rocznej prenumeraty wydawniczej:

prenumerata papierowa  

– czasopismo tylko w wersji papierowej, w cenie 420 zł brutto (za jego dostarczenie doliczamy opłatę roczną dla miesięczników  36 zł brutto),

prenumerata cyfrowa w cenie 396 zł  brutto,

– czasopismo wyłącznie w wersji cyfrowej jest dostępne na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, prenumerator po zalogowaniu się do Portalu otrzymuje e-mailem link aktywacyjny do zaprenumerowanego tytułu.

PAKIET PLUS w cenie 600 zł  brutto – prenumerata w wersji papierowej i cyfrowej oraz bezpłatny dostęp do archiwum tytułu na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl z lat 20042022.

Prenumerator po zalogowaniu się do Portalu otrzymuje e-mailem link aktywacyjny do zaprenumerowanego tytułu:

• w prenumeracie kolporterskiej oferowanej przez: Ruch, Kolporter, Garmond,

• pojedyncze wydania tytułu oraz odrębne artykuły są  dostępne na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl,

• w sprzedaży pakietowej –  sprzedaż pakietów egzemplarzy czasopisma na zamówienie składanych bezpośrednio w redakcji lub e-mailowo u Wydawcy (prenumerata@sigma-not.pl) przez: stowarzyszenia branżowe, placówki naukowe i badawcze, szkoły i inne.

Prenumeratę można zamówić: