wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Automatyka Elektroenergetyczna numer 01/2022

Nowe oraz niedoceniane funkcje automatyki zabezpieczeniowej w reklozerach KTR 27 (Rec25_Al1)

(DOI 10.15199/74.2022.6.5)

Janusz Byrczek

Słowa kluczowe: reklozer, automatyka zabezpieczeniowa, FDIR, autonomiczne systemy odbudowy zasilania, automatyzacja sieci SN, sieci inteligentne

W artykule omówiono nowe oraz niedoceniane, rzadko używane funkcje reklozera KTR 27 (Rec25_Al1) firmy Tavrida Electric. Szerzej przedstawiono nowe funkcje oraz ciekawe aplikacje, poprawiające ciągłość zasilania odbiorców.

Reklozery KTR27 pracują w polskich sieciach dystrybucyjnych już ponad 15 lat. Od pierwszych instalacji jego zestaw automatyki zabezpieczeniowej oraz pewne działanie zachęcały do jego stosowania w kolejnych projektach. Z pewnością zastosowanie reklozerów w głębi sieci przyczyniło się do poprawy jakości zasilania odbiorców. Najczęściej przytaczane były przykłady poprawy współczynnika SAIDI, czyli skrócenie przeciętnego czasu trwania przerwy długiej. Poprawę tego współczynnika uzyskano przez dzielenie, sekcjonowanie sieci na wiele mniejszych fragmentów, obniżając w ten sposób liczbę odbiorców pozbawionych zasilania w czasie awarii. W tego typu instalacjach wykorzystywane były podstawowe zabezpieczenia nadprądowe od zwarć międzyfazowych z automatyką SPZ oraz zabezpieczenia ziemnozwarciowe z automatyką SPZ. Uważamy, że warto przyjrzeć się jeszcze raz zainstalowanym reklozerom pod kątem wykorzystania funkcji, które są dostępne a niewykorzystywane.

Sygnalizatory zwarć w transformatorach rozdzielczych

(DOI 10.15199/74.2022.6.6)

Piotr Olszowiec

Podstawowym problemem eksploatacji sieci niskiego napięcia w Ameryce Północnej jest stosunkowo częste wyłączanie jedno- i trójfazowych transformatorów rozdzielczych na skutek przepalenia bezpieczników. Najczęstszą przyczyną tych zdarzeń, obok uszkodzeń wewnętrznych czyli zwarć fazowych lub zwojowych, są wyładowania atmosferyczne.