wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Automatyka Elektroenergetyczna numer 03/2021

  • CZIP-PV PRO – zintegrowany przekaźnik zabezpieczeniowo-sterujący firmy Lumel S.A. (DOI 10.15199/74.2021.3.3) Beata Zięba, Władysław Sieluk, Witold Hoppel

  • Sterowanie i monitorowanie farmy fotowoltaicznej przy zastosowaniu aplikacji Siemensa SICAM Photovoltaic Power Plant Controller oraz Photovoltaic Power Plant Monitoring (DOI 10.15199/74.2021.3.5) Joanna Kamińska, Marcin Lizer

  • Wykrywanie włamań cybernetycznych w stacji cyfrowej – jak poprawić bezpieczeństwo stacji elektroenergetycznych IEC 61850 (DOI 10.15199/74.2021.3.6) Andreas Klien

  • Zabezpieczenia podimpedancyjne w sieciach wysokich napięć (DOI 10.15199/74.2021.3.7) Aleksandra Skuza, Marek Suproniuk