wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Automatyka Elektroenergetyczna numer 12/2021

  • Testy funkcjonalne automatyki restytucji zasilania instalowanych w głębi sieci SN (DOI 10.15199/74.2021.12.3) Tomasz Bednarczyk, Mirosław Branczewski

  • Fałszowanie pomiaru impedancji w sieciach elektroenergetycznych wysokiego napięcia (DOI 10.15199/74.2021.12.4) Aleksandra Skuza, Marek Suproniuk