wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Automatyka Elektroenergetyczna numer 3/2020

  • Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne wdrożenia instalacji mikrosieci w zakładzie przemysłowym i infrastrukturze krytycznej (DOI 10.15199/74.2020.3.3) Rafał Kuźniak

  • System zdalnego monitorowania parametrów oraz zużycia energii elektrycznej dla systemów Przemysłu 4.0 z wykorzystaniem technologii z zakresu ICT, IIoT oraz Cloud Computing (DOI 10.15199/74.2020.3.5) Łukasz Wierzbicki, Łukasz Blaszka, Adam Jasiński, Jakub Kalata, Radosław Przybysz, Bartłomiej Świerczewski, Krzysztof Broda