wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Automatyka Elektroenergetyczna numer 6/2020

  • Testowanie funkcji różnicowej z wykorzystaniem przebiegów uzyskanych w modelu sieci SN (DOI 10.15199/74.2020.6.5) Maciej Rosocha, Ryszard Kowalik, Marcin Januszewski, Karol Kurek, Stanisław Handzlik

  • Zabezpieczenie generacji rozproszonej od pracy wyspowej (LOM) technice synchrofazorowej (DOI 10.15199/74.2020.6.6) Michał Kaźmierczak

  • Badanie zwarcia w linii dwutorowej z uwzględnieniem impedancji wzajemnej (DOI 10.15199/74.2020.6.7) Moritz Pikisch, Rainer Luxenburger