wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

2023 ROK

31 stycznia – 3 luty – BUDMA – Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury, 31 stycznia – 3 luty – INTERMASZ – Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Pomocniczego, 31 stycznia – 3 luty – INFRATEC – Międzynarodowe Targi Technologii i Materiałów dla Budownictwa Infrastrukturalnego, 8-10 luty – Warsaw Plast Expo – Międzynarodowe Targi Przemysłu […]