wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Energa-Operator zapowiada nowe inwestycje na sieci wysokiego napięcia

ENERGA-OPERATOR przeprowadzi w najbliższych latach wiele inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją sieci wysokiego napięcia (110 kV), która ma obecnie największy wpływ na potencjał przyłączeniowy dla OZE. Tylko na ten cel planuje przeznaczyć ponad 3 mld zł. Spółka szacuje, że do 2028 r. łączna moc przyłączonych i pracujących w jej sieci OZE przekroczy 13 GW.
Aktualizacja Planu Rozwoju ENERGA-OPERATOR zakłada realizację ponad 220 zadań rozwojowych dot. sieci wysokiego napięcia (110 kV) do 2028 r. na łączną kwotę rzędu 3,3 mld zł.
Obejmują one budowę nowych lub przebudowę istniejących linii oraz budowę lub rozbudowę stacji 110/15 kV.  Realizacja tych inwestycji będzie mieć kluczowy wpływ na możliwości przyłączania OZE zarówno do sieci 110 kV, jak i do sieci średniego napięcia.
Dodatkowo Plan Rozwoju na lata 2023–2028 – poza realizacją zadań we wskazanym okresie – przewiduje również opracowanie dokumentacji projektowej dla ponad 50 kolejnych inwestycji w sieci wysokiego napięcia, które realizowane będą już po roku 2028 w celu stworzenia przyszłego potencjału przyłączeniowego w sieci elektroenergetycznej.

(źródło: cire.pl)