wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Energia geotermalna – kolejny cykl działań szkoleniowych w Polsce

Szkolenia przeprowadzone przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (IGSMiE PAN) oraz Krajową Agencję Energii Islandii (NEA) składały się z wykładów zorganizowanych w Warszawie oraz wizyt technicznych w geotermalnych instalacjach w Mszczonowie i we Wręczy (woj. mazowieckie). Analogiczne działania miały miejsce w maju ubiegłego roku

W konferencji szkoleniowej opartej na ww. dwóch filarach organizacyjnych uczestniczyło ponad 80 osób – beneficjentów rządowych programów wsparcia geotermii, przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych, samorządów różnych szczebli, firm i agencji energetycznych, służb geologicznych, uczelni wyższych i studentów kierunków związanych z OZE, firm konsultingowych i usługowych, sektora budownictwa mieszkaniowego, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  i oraz innych zainteresowanych.
Trzydniowe wydarzenie było elementem projektu dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, który rozpoczął się w październiku 2020 r. a będzie kontynuowany do kwietnia 2024 r. Program obejmował szerokie spektrum tematyczne związane z ciepłownictwem geotermalnym prezentowane przez wykładowców – specjalistów z: NEA, IGSMiE PAN, a także przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (operatorów Programu MF EOG Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu) oraz zaproszonych ekspertów. Podczas wizyt technicznych uczestnicy szkoleń mieli okazję zobaczyć ciepłownię geotermalną w Mszczonowie, gdzie zwiedzali otwory: Mszczonów IG-1 – pracujący od ponad 20 lat oraz Mszczonów GT-1 – nowy otwór kompleksu ukończony na początku 2023 r., a także Centrum nurkowe Deepspot, które jest jednym z najgłębszych obiektów tego typu na świecie. Zapoznali się również z wybranymi instalacjami technologicznymi Suntago Park of Poland we Wręczy. Z uczestnikami szkolenia spotkał się burmistrz Mszczonowa i wiceburmistrz Sochaczewa, gdzie prowadzony jest projekt włączenia energii geotermalnej do sieci centralnego ogrzewania, a także prezes Geotermii Mazowieckiej.
Więcej informacji o przedsięwzięciu można uzyskać na stronie: keygeothermal.pl

(źródło: cire.pl)