wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

II Konferencja „Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa”

W dniach 12 i 13 maja 2022 r. odbyła się druga edycja konferencji poświęconej zagadnieniom automatyki zabezpieczeniowej w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Uczestnicy spotkali się w Wiśle w Hotelu Gołębiewski. W obradach uczestniczyło ponad 120 osób reprezentujących: służby zabezpieczeniowe operatora sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, ośrodki badawcze i akademickie, dostawców urządzeń i rozwiązań dotyczących elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy i wymiana doświadczeń związanych z nowymi technologiami i procedurami stosowanymi w automatyce elektroenergetycznej oraz integracja szerokiego grona inżynierów pracujących w różnych przedsiębiorstwach związanych z energetyką.