wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Kalisz będzie szukał źródeł geotermalnych, miasto dostało 14 mln zł z NFOŚiGW

Odwiert ma zostać wykonany na głębokość 1700 m w sąsiedztwie kaliskiego parku wodnego. Wszystko po to, aby oszacować parametry wody geotermalnej.

Gdy odwiert potwierdzi, że Kalisz leży na bogatych złożach wód geotermalnych, a tak oceniają eksperci, zostanie zbudowana geotermia kaliska oraz nowe baseny geotermalne. Będzie to impuls do rozwoju mieszkalnictwa, gospodarki, rekreacji i turystyki – stwierdził prezydent Kalisza.
Samorząd Kalisza otrzyma na próbny odwiert ponad 14 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Odwiert ma zostać wykonany na głębokość 1700 m w sąsiedztwie kaliskiego parku wodnego. Wszystko po to, aby oszacować parametry wody geotermalnej. Miasto liczy, że uda się odkryć gorące źródła, a znajdująca się w nich woda będzie wykorzystywana do ogrzewania domów oraz do celów rekreacyjnych, podobnie jak ma to miejsce w nieodległym Uniejowie. W leżącym zaledwie 50 km od Kalisza mieście eksploatuje się złoża gorącej wody od kilkunastu lat, ale akurat w tym przypadku pomógł przypadek, bowiem firma poszukująca ropy naftowej i gazu ziemnego natrafiła właśnie na gorące źródła wody. Rzecz miała miejsce w 1978 r.

(źródło: cire.pl)