wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Konferencja naukowo-techniczna „Współczesna problematyka sieci średnich napięć 2022”

W dniach od 28 do 30 czerwca 2022 r. w Hotelu Grape Town w Zielonej Górze odbyła się konferencja poświęcona nowym rozwiązaniom zastosowanym w zabezpieczeniach elektroenergetycznych i aparaturze pomiarowej stosowanej w sieciach średnich napięć. Organizatorem konferencji była firma LUMEL z Zielonej Góry, która w październiku 2020 r. Współorganizatorem był Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej. Patronat naukowy nad konferencją sprawowali: prof. dr hab. inż. Józef Lorenc z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej oraz Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Patronat medialny sprawowała redakcja miesięcznika Wiadomości Elektrotechniczne. W konferencji uczestniczyło ponad 60 osób, które reprezentowały: spółki dystrybucyjne energetyki zawodowej, środowiska akademickie, biura projektowe oraz energetykę przemysłową. Spotkanie rozpoczęto projekcją filmową, która przedstawiła historię i aktualny obraz firmy LUMEL.