wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Międzynarodowe Targi Poznańskie

W dniach 25–27 kwietnia 2022 r. na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się następujące edycje Targów: greenPOWER, EXPOPOWER, Instalacje, SAWO, SECUREX 2022, Poznań Media Expo. W obecnej edycji udział wzięło prawie 500 wystawców. Zaprezentowane zostały najnowsze rozwiązania oraz kompleksowe oferty wiodących producentów i dostawców urządzeń, technologii i usług w zakresie: odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki i pomp ciepła, techniki grzewczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i chłodniczej, energetyki przemysłowej, systemów automatyki i instalacji niskiego napięcia, wyposażenia służącego bezpieczeństwu, ochronie zdrowia i pracy, systemów zabezpieczeń dla poszczególnych sektorów.