wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Naukowcy z UMCS pracują nad odzyskiwaniem z baterii pierwiastków ziem rzadkich

Naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pracują nad odzyskiwaniem pierwiastków ziem rzadkich z zużytych baterii. Pierwiastki te stosowane są w produkcji m.in.: telefonów, laptopów, turbin wiatrowych i samochodów elektrycznych.

W opinii kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej UMCS prof. Doroty Kołodyńskiej odzyskiwanie pierwiastków ziem rzadkich, tj.: skandu, itru i lantanowców ze zużytego sprzętu jest istotnym tematem ze względu na to, że co roku na świecie powstaje ponad 50 mln ton opadów elektrycznych i elektronicznych, a w Europie jest to ok. 8 mln ton.
W pandemii, kiedy łańcuchy dostaw zostały zerwane, kraje europejskie mocno odczuły brak tych pierwiastków, bo obecnie opiera się na nich rozwój nowoczesnych technologii. Potocznie nazywa się je złotem XXI w., bo faktycznie bez tych pierwiastków nie można funkcjonować we współczesnym świecie. Pierwiastki ziem rzadkich są cennym surowcem i jeśli nie mamy dostępu do takich złóż, to należy się zatroszczyć o to, żeby można było je odzyskać z materiałów wtórnych.
Naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pracują od kilku lat nad odzyskiwaniem pierwiastków ziem rzadkich z zużytych baterii. Jak wyjaśniła prof. Kołodyńska, są to baterie niklowodorkowe, powszechnie nazwane paluszkami. W pracy wykorzystuje się tylko element nazywany masą czarną, gdzie skoncentrowane są interesujące nas pierwiastki. Następnie materiał poddaje się procesowi ługowania, czyli wymywania pierwiastków właśnie za pomocą mieszaniny roztworów kwasów biodegradowalnych. Tworzą one połączenia z jonami metali ziem rzadkich, dzięki czemu można te pierwiastki wydobyć.
Kolejnym etapem oddzielenia pierwiastków jest proces wymiany jonowej. Prof. Dorota Kołodyńska zwróciła uwagę, że pierwiastki ziem rzadkich cechują się podobnymi właściwościami fizykochemicznymi, mają podobny promień atomowy i dlatego ich rozdzielenie jest trudne.
Swoje badania naukowcy opisali w artykule opublikowanym w Chemical Engineering Journal. Autorami artykułu są: Katarzyna Burdzy – doktorantka z Katedry Chemii Nieorganicznej w Instytucie Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS, prof. Yongming Ju – pracownik m.in. South China Institute of Environmental Sciences, Ministry of Environmental Protection oraz prof. Dorota Kołodyńska. 

(źródło: cire.pl)