wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Nowa część terminala LNG

Coraz bardziej zaawansowane są prace nad budową nowego nabrzeża w gazoporcie w Świnoujściu. Dzięki niemu obiekt zyska większą funkcjonalność. Jak poinformował Gaz-System, w części morskiej prace są już mocno zaawansowane, wykonano połowę tzw. stóp fundamentowych pod nową estakadę, która będzie łączyć dwa nowe obiekty czyli zbiornik z nabrzeżem. To na niej umieszczone będą rurociągi.Dodatkowo trwa produkcja elementów (słupy, belki, rygle) nowej estakady oraz prace nad siecią wody pitnej, użytkowej, pożarowej i poszczególnymi budynkami w tej części inwestycji.

Rozbudowa gazoportu przebiega dwutorowo. Z jednej strony ma ona zapewnić większą przepustowość obiektu, co pozwoli rocznie na odbiór ok. 8,3 mld m3 gazu, w porównaniu z 6 mld m3 gazu obecnie. Z drugiej strony Gaz-System chce, aby poprawiła się funkcjonalność obiektu i tę zapewni m.in. budowa drugiego nabrzeża. Pozwoli ono nie tylko na przyjmowanie większej liczby statków, ale przede wszystkim na przeładunek i dystrybucje LNG na inne jednostki. Terminal Świnoujściu jest kluczowym elementem gazowej infrastruktury. Dzięki niemu po rozbudowie będzie można sprowadzić do kraju rocznie ok. 40% potrzebnego gazu ziemnego.

 (źródło: www.wnp.pl)