wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Odsłonięcie pomnika hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce

W dniu 18 listopada 2022 r. został uroczyście odsłonięty pierwszy w Polsce – pomnik hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce, w powiecie krasnostawskim. Organizatorem uroczystości byli: wójt Gminy Żółkiewka, Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki oraz Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce. Społecznemu Komitetowi Budowy Pomnika hetmana Stanisława Żółkiewskiego przewodniczył prof. Andrzej Wac-Włodarczyk z Politechniki Lubelskiej, który był także inicjatorem budowy tego pomnika. Patronat honorowy nad uroczystościami sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda.