wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Państwowa Agencja Atomistyki uruchomiła nowe stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych

Na przełomie czerwca i lipca Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) uruchomiła trzy dodatkowe stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Znajdują się one w województwie podlaskim w miejscowościach: Waliły, Sidra i Hajnówka. Dodatkowo wymieniliśmy stację w Zielonej Górze. Trzy nowe urządzenia dołączyły do 54 działających już w Polsce stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS (permanent monitoring station), których właścicielem jest PAA.
Wyniki tego systemu publikowane są na stronie PAA: https://monitoring.paa.gov.pl/maps-portal/
            Od 2016 r. Państwowa Agencja Atomistyki sukcesywnie rozbudowuje i modernizuje system stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych.
Rozwój systemu monitoringu radiacyjnego kraju wynika przede wszystkim z Programu polskiej energetyki jądrowej. Zgodnie z zapisami programu jądrowego do 2033 r. w kraju ma działać minimum 145 stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych.

(źródło: www.cire.pl)