wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Photon Energy przyłączyła do sieci w Rumunii kolejne elektrownie PV o mocy 10,3 MWp

Photon Energy Engineering Romania S.R.L., rumuńska spółka z grupy Photon Energy, zajmująca się projektowaniem i budową instalacji fotowoltaicznych (usługi EPC), ukończyła realizację i przyłączyła do sieci dwie elektrownie fotowoltaiczne w Rumunii. Łączna moc nowych instalacji PV wynosi 10,3 MWp.

Cieszymy się, że nasz portfel instalacji fotowoltaicznych zwiększył się o dodatkowe 10,3 MWp – powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy Group. Całkowita roczna produkcja elektrowni wyniesie odpowiednio ok. 4,7 GWh i 10,9 GWh. Wysokosprawne moduły fotowoltaiczne typu bi-facial zainstalowane na jednoosiowych trackerach będą generować i wprowadzać do sieci zarządzanej przez E-Distribuție Banat (Făget) oraz Distribuție Energie Electrică Romania (Sahateni) czystą energię odnawialną. Energia wytwarzana w elektrowniach będzie sprzedawana na zasadach rynkowych, czyli poza systemem wsparcia i bez umowy z odbiorcą końcowym.

Na podstawie bieżących kontraktów terminowych (base load) na rynku rumuńskim Spółka oczekuje, że elektrownie wygenerują przychody w wysokości 2,25 mln euro w 2024 r.

Zlokalizowane w pobliżu Făget (okręg Timiș) i Săhăteni (okręg Buzău) elektrownie rozciągają się odpowiednio na 4,8 i 10 ha terenów zielonych i zainstalowano w nich łącznie 18 300 modułów słonecznych. Elektrownie należą do spółek celowych, których wyłącznym udziałowcem jest Photon Energy Group.

Portfel elektrowni własnych (IPP) firmy obejmuje obecnie 96 elektrowni słonecznych o łącznej mocy 123,4 MWp. Aktualnie energia wytwarzana przez elektrownie o łącznej mocy blisko 100 MWp sprzedawana jest na warunkach rynkowych (poza systemami wsparcia).

Na rynku rumuńskim Photon Energy oferuje szeroki zakres usług, w tym: rozwój projektów, EPC (projektowanie i budowa) oraz O&M (usługi technicznego utrzymania) elektrowni fotowoltaicznych. Ponadto, firma dystrybuuje najlepsze w swojej klasie komponenty fotowoltaiczne i buduje dachowe instalacje fotowoltaiczne dla klientów komercyjnych i przemysłowych.

(źródło: cire.pl)