wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

PKEE: Polacy popierają budowę elektrowni wiatrowych, wodnych oraz fotowoltaikę 

Polacy są świadomi, że zużywają coraz więcej energii, a więc zapotrzebowanie na nią będzie rosło. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez agencję badawczą YOTTA dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, wg 74% Polaków za zwiększone zużycie energii odpowiada większa liczba posiadanych urządzeń elektrycznych.

Chcąc pokryć rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, musimy inwestować w transformację energetyczną i dodatkowe źródła energii. Jak pokazują wyniki badania, zdaniem ankietowanych dostęp do taniej energii jest w stanie nam zapewnić: elektrownia jądrowa (65%), elektrownie wiatrowe na lądzie i morzu (odpowiednio 67% i 66%), fotowoltaika (65%) oraz elektrownie wodne – 64%. Zaledwie 32% ankietowanych wskazało na elektrownie węglowe. Ponad ¾ Polaków popiera rozbudowę elektrowni wiatrowych na morzu i lądzie, a także elektrowni wodnych, 75% badanych popiera inwestycje w fotowoltaikę, a 65% z nich popiera budowę elektrowni jądrowej.  Polacy popierają budowę nowoczesnych i ekologicznych źródeł energii.

(źródło: www.cire.pl)