wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Polska sprzedała kolejne uprawnienia CO2

Polska 9 listopada 2022 r. na aukcji uprawnień do emisji CO2 (EUA) sprzedała pulę ponad 3,1 mln EUA po 75,35 euro/EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad 1,5-krotnie wyższy niż liczba EUA oferowana do sprzedaży w ramach aukcji. Niemiecka giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła 9 listopada 2022 r. kolejną w tym roku aukcję uprawnień do emisji CO2 (EUA). Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) podał, że do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 101 500 EUA, a całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia EUA, zgłoszone przez uczestników aukcji wyniosło 5 108 000 EUA. W aukcji uczestniczyło 17 podmiotów, z czego 15 udało się zostać zwycięzcami aukcji. W 2022 r., jak podaje KOBiZE, przedmiotem sprzedaży będzie w sumie 62 916 000 polskich uprawnień EUA oraz 109 500 uprawnień EUAA (uprawnienia lotnicze), zgodnie z aktualizacją kalendarza aukcji z 28 lipca 2022 r. Polska w 2021 r. roku sprzedała blisko 105,3 mln uprawnień do emisji CO2, łącznie EUA i tzw. EUAA (uprawnienia lotnicze) za blisko 5,6 mld euro. W 2021 r. średni przychód z jednej polskiej aukcji uprawnień do emisji wyniósł nieco ponad 119 mln euro.

(źródło: wnp.pl)