wiadomosci elektrotechniczne logo

Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ukazuje się od 1933 r.

Polska sprzedała uprawnienia do emisji CO2 po 54,07 euro

Przeprowadzona w środę 14 lutego na EEX w imieniu Polski aukcja uprawnień do emisji CO2 została rozliczona po kursie 54,07 euro. Uczestnicy zgłosili zapotrzebowanie na 4 822 500 uprawnień wobec oferowanych 2 310 000, co dało współczynnik pokrycia na poziomie 2,09. Minimalna cena wynosiła 52,03 euro, zaś maksymalna 120,00 euro. W sumie do budżetu wpłynie 124 901 700 euro.

Cena uprawnień do emisji CO2 znajduje się na najniższym poziomie od 2 lat

Spadek cen uprawnień do emisji CO2 m.in. spowodowany słabością TTF i silniejszą korelacją z cenami błękitnego paliwa. Współczynnik korelacji między EUA a cenami gazu przekracza 0,9.
Równolegle do sytuacji na rynku gazu, uwaga uczestników pozostanie skupiona również na prognozach pogody. Oczekuje się, że temperatury w większości Europy pozostaną wyjątkowo łagodne jak na tę porę roku. Co więcej, dużą część spadków można przypisać funduszom inwestycyjnym zajmującym krótkie pozycje na kontraktach futures.
Dane Commitment of Traders (CoT) wykazują, że w tygodniu kończącym się 9 lutego fundusze inwestycyjne zwiększyły liczbę posiadanych długich pozycji o 1,86 mln EUA oraz zwiększyły liczbę krótkich pozycji o 7,55 mln EUA, w porównaniu z danymi z tygodnia kończącego się 2 lutego. Stan otwartych pozycji netto wynosi 38,23 mln EUA na rzecz pozycji sprzedaży.
Wymienione wyżej czynniki wpłynęły na obecną zmienność cen uprawnień do emisji CO2.
Z analizy technicznej współczynnik siły względnej dla EUA znajduje się na poziomie 28, pierwszym progiem wsparcia w przypadku korekty może być 50,00 euro. Z kolei w przypadku wzrostów ceny mogą napotkać opór przy 60,00 oraz 62,21 euro. 

(źródło: cire.pl)